MENY

Medlemskap i internasjonalt nettverk

Hausten 2012 blei Universitetet i Stavanger tatt opp som einaste norske universitet i nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Nyhendet blei møtt med glede og entusiasme, både på universitetet og i regionen.

Medlemskap i internasjonalt nettverk

Medlemskapet i ECIU var ein viktig milestein for Universitetet i Stavanger og vil vera av strategisk betydning for vidareutviklingen i åra som kjem.

ECIU er eit nettverk av innovative universitet, hovuedsakeleg i Europa. Desse universiteta er relativt unge, har tette band til industrien og bidrar til regional utvikling og innovasjon. Dei fokuserer på nye former for undervisning og læring og er forskingsintensive.

Les meir på våre ECIU-sider