MENY

Arbeidsgruppe for etisk handel ved UiS

Arbeidsgruppa lagar handlingsplan for etisk handel og sørgjer for årleg rapportering til IEH. Arbeidsgruppa har også ansvar for å informere om etisk kontraktsvilkår og gje info om etisk handel til våre innkjøparar internt og leverandørar eksternt.

Espen Haavardsholm, innkjøpssjef ved sentralt innkjøpskontor i Avdeling for økonomi- og verksemdstyring (leiar av arbeidsgruppa) 

, sentralt innkjøpskontor i Avdeling for økonomi- og verksemdstyring

Karen Anne Okstad, kommunikasjonsrådgjevar i Strategi- og kommunikasjonsavdelinga (sekretær i arbeidsgruppa) 

Lise Grønnevik, IT-avdelinga

Morten Tønnessen, fagleg tilsett ved Institutt for sosialfag

Arnljot Corneliussen, Felles ressurssenter

Gry Åse Tjørhom, HR-avdelinga

Jørgen Sjøberg, StOr

Reidar Horve, Statsbygg