MENY

Nøkkeltall for Universitetet i Stavanger

Kilde: Årsrapporten 2017-2018

Nøkkeltall
  2015 2016 2017
Menneskelige ressurser      
Antall ansatte 1 534 1 596 1 695
Antall årsverk 1 279 1 372 1 422
Omsetning (årsramme, mill. kr.) 1 491 1 613 1 713
       
Utdanning og forskning      
Antall studenter (høst) 10 939 11 194 11 727
Antall uteksaminerte kandidater 
(gradsgivende)
1 925 2 123 2 285
Antall doktorgradsavtaler
(egne program, vår)
283 329 381
Antall uteksaminerte
doktorgradskandidater
40 47 48
Antall bachelorprogram (høst) 31 31 31
Antall masterprogram (høst) 35 39 46