MENY

Presentations from past conferences, seminars and workshops

On this site you will find presentations in conection with conferences, seminars or workshops organised by or in cooperation with The Centre for Innovation Research at The Universtiy of Stavanger, Norway .

Professor Ragnar Tveterås: "De fiskeribaserte verdikjedene – en foreløpig diagnose" (pdf), - in Norwegian. Norges råfisklag, 21.05.2014


Professor Ragnar Tveterås: "Hvordan forbli en konkurransedyktig region?" (pdf) in Norwegian. Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014


 


Professor Bjørn T. Asheim: "VRI sett fra utsiden: Har VRI bedret forutsetningene for forskningsbasert næringsutvikling i regionene. Hvilke funksjoner bør ivaretas også etter at VRI er over?" (pdf) VRI -  storsamling, Sandnes, 3. desember 2013


Professor Bjørn T. Asheim: "Business Strategy, Learning Regions and Knowledge Bases" (pdf), Lecture, Universitat Politecnica, Valencia, 22nd November 2013.


Petter Osmundsen: "Decision criteria for IOR-projects" (PDF) Norwegian Petroleum Science Conference: Business Opportunities and Challenges in Mature Fields, held at the Norwegian Petroleum Directorate in Stavanger, 16.04.2013 - 17.04.2013.Presentations by Rune Dahl Fitjar in 2012:


Presentations at the seminar: Regional Innovation in a Global Economy. Centre for Innovation Research at the University of Stavanger, 11th of December 2012:

 


Ragnar Tveterås: Migrasjon og innovasjon: Internasjonale lærdommer for oss? Seminar i regi av Internasjonalt kontor, Stavanger, 18. oktober 2012. 

Presentation by Frank Asche, Kristin H. Roll and Ragnar Tveterås;  R&D, Innovation and Productivity Growth in Aquaculture: Implications for Future Growth? on September 3rd 2012 at AQUA 2012 in Praha.

Ragnar Tveterås: Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland, Matstrategisk møte i Måltidets hus 23. august 2012.

Ragnar Tveterås: Norsk sjømatindustri - et globalt kunnskapsnav. Trondheimsseminaret; Fremtidige muligheter innen fiskeriteknologi, 16. august 2012. 

Ragnar Tveterås: Green growth in east and west Nordic aquaculture – regulation versus technological development, Trondheim, June 27th 2012.

Ragnar Tveterås: Elementer i en strategi for vekst i sjømatnæringen – og Innovasjon Norges rolle. IN Seminar Gdansk, 30 mai 2012 


Managerial attitudes to collaboration for innovation within and across borders. Presentation by Martin Gjelsvik, Runde Dahl Fitjar and Andrès Rodriguez-Pose. 13th International CINet Conference, Rome 16-18th September 2012.

How open is open innovation? Paper by Martin Gjelsvik and Rune Dahl Fitjar at IRIS and Andrés Rodriguez-Pose, LSE presented at The Annual European Conference of the Regional Studies Association, Delft, May 13-16, 2012

Martin Gjelsvik: Null effekt av innovasjonssamarbeid? FREMPÅ 2012

Martin Gjelsvik og Runde Dahl Fitjar: Tette naborelasjoner eller avstandsforbindelser? FIBE 2012

 


Presentation by Bala Mulloth, PhD, Central European University Business School on June 13th 2012 at the Centre for Innovation Research, University of Stavanger - UiS Business Shcool; The Hybrid Middle Ground in Contemporary Entrepreneurship: A Conceptual Discussion with NYC-Based Clean Technology Enterprises as Cases in Point (pdf).


Presentation of the project: "Capabilities for regional innovation in a globalizing world" (pdf 201kB) in Norwegian at The research programme: Democracy and Governance in Regional Context (DEMOSREG) 12th of Mars 2012 for The Norwegian Research Council.


Eric Brun: ”Innovasjon og usikkerhet” . Foredrag holdt 9.mars 2012 hos ABB Robotics på Bryne.


Tatiana Iakovleva: "Hva driver entreprenørskap?". Foredrag Ungt entreprenørskap Rogaland - Entreprenørskapsdagen 7. mars 2012.


 Bjørge Laugen: ”Managing Discontinuous Innovation”. Foredrag holdt 17. februar 2012 hos ABB Robotics på Bryne.


"The Oil and Gas Potential in the High North, cluster development in the sub-contractor systems and open innovation opportunities." Presentation by professor Odd Jarl Borch. February 14th 2012 at UiS Business School, Centre for Innovation Research.


Innlegg "Fremtidens virkemiddelapparat" (pdf 687 kB). Presentasjon av professor Ragnar Tveterås på Innspillskonferansen - (pdf 82kB) "Framtidens virkemiddelapparat", 10. februar 2012 for Stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA i Oslo. Arrangør Nærings- og handelsdepartementet.


Verdensledende lakseprodusent – også i fremtida? (pdf 384 kB) Presentasjon av professor Ragnar Tveterås på Sjømatdagene på Hell, 18 januar 2012.
 


Presentation of a paper by Martin Gjelsvik and Rune Fitjar (in Norwegian) on The FIBE conference (NHH) in januar 2012: "Tette naborelasjoner eller avstandsforbindelser?" (Pdf 233kB)


"Belgium entrepreneurship - Creative incubator". Presentation by Jean Pierre Segers, dean of the Business School of PHL University College and Karl Boumans, CEO Creazy. January 12th 2012 UiS Business School, Centre for Innovation Research. 


"Culture's Consequences for Entrepreneurship: Recent findings and future directions (pdf 700 Kb)", Dr Ute Stephan
Lecturer/ Assistant Professor, Director MSc Leadership and Management, Institute of Work Psychology (IWP) & Centre for Regional Economic and Enterprise Development (CREED), University of Sheffield, School of Management
 


"Where Money and Meaning Intersect for Social Entrepreneurs: Implications for the Field". Seminar by Professor Jill Kickul from Stern Business School. November 24th 2011 at UiS Business School, Centre for Innovation Research.


Eric Brun: ”Effektivitet og kreativitet: Vanskelig å kombinere, men helt nødvendig for innovasjon”. Foredrag holdt 8.11.2011 ved Måltidets Hus for Innovasjonsutvalget i NHO Mat og Drikke
 


Innovasjon i offentlig sektor: Utfordringer og muligheter (pdf in Norwegian). Foredrag ved professor Ragnar Tveterås, 20. september 2011 for rådmannen og 50 av lederne i Time kommune. 


 ” How to Create New Growth Businesses in a Risk-Minimizing Environment” (pdf).  Presentation by professor Clayton Christensen, Harvard Business School, June 9th 2011
 


 

"Velfungerende forskningssystem” sett fra evolutionært perspektiv" - foredrag ved professor Bengt-Åke Lundvall ved utdelingen av SR-banks Innovasjonspris, 28.04.2011 (pdf in Norwegian)


"National Systems of Innovation - on the importance of experienced based learning". Seminar with professor Bengt-Åke Lundvall, 28.04.2011 (pdf)


"Sjømatnæring i et kunnskapsbasert Norge", Foredrag ved professor Ragnar Tveterås, Fiskeri- og kystdepartementet, Oslo 22.03.2011 (pdf - in Norwegian)


Beslutningskriterier for økt oljeutvinning, Foredrag på Arkeologisk musuem ved professor Petter Osmundsen i regi av Norges tekniske vitenskapsakademi 16.02.2011 (pdf in Norwegian)
 


 

Entrepreneurial strategies and organizational renewal within the offshore service vessel industry- how to adapt to challenges and opportunities in the Arctic, professor Odd Jarl Borch, 10.02.2011 (pdf 478 kb)


Hvordan sikrer vi et framtidsrettet regionalt næringsliv? ved professor Ragnar Tveterås, foredrag Gand Rotary, 31.01.2011 ( 700kb pdf)


Nordic Innovation Policy in a Comparative Perspective by Professor Bjørn Asheim, Deputy Director, CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy), and Department of Human Geography (Chair in Economic Geography), Lund University, Sweden. Presentation at the Stavanger Centre for Innovation Research, University of Stavanger, 14th December 2010.


The Entreprenuarial University - by professor Lene Foss, University of Tromsø


Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? -  Ragnar Tveterås, 6. oktober 2010 - Regional konferanse i regi av Greater Stavanger.


"Regional innovation in a global economy," -  Seminar on September 14th 2010


"People, Planet, Profit – Creating shared wealth through innovation and entrepreneurship" - International seminar on June 7th 2010.


 Stavanger Innovation Summit 15th-16th June 2009


Workshop serie: 23 February 2009 by Darius Mahdjoubi, IC2 Institute, Austin, Texas, USA
Programme (pdf)
Paradigms of Innovation (pdf)
• Action Business Planning: A Migration from Formal Business Plans (pdf)