MENY

Press and media coverage regarding Innovation Resarch

On this site we have collected media coverage of events and research findings regarding Centre for Innovation Research and our fellows. Note that a majority of media coverage might be in Norwegian.

2013

 


 

2012
 

 • ”Milliardprosjekter som skrinlegges”, intervju, Teknisk Ukeblad nr 42, 13. desember 2012, s. 14.
 • ”De farlige riggene”, leder. Teknisk Ukeblad nr 38, 15. november 2012, s. 3; henviser til vitenskapelig vedlegg jeg skrev for Riggutvalget.
 • ”Næringsliv i endring. Oljefolket gyver løs på Petroleumstilsynet”, intervju, MandagMorgen nr 35, 5. november 2012, s. 6-9.
 • ”Røverhistorie om petroleumsskatt”, sammen med Morten E. Lindbæck, kronikk, Finansavisen, 28. september 2012, s. 34.
 • ”Salig er konjunkturene”, sammen med Øystein Thøgersen, kronikk, Dagens Næringsliv, 24. september 2012, s. 18.
 • ”Skattesvikt”, kronikk, Dagens Næringsliv, 20. september 2012, s. 44.
 • ”Oljepolitikk ad hoc?”, kronikk, Dagens Næringsliv, 17. september 2012, s. 26.
 • ”Kostnadssprekk : 40 milliarder”, intervju, Teknisk Ukeblad nr 26, 2012, side 1 og 36-37; http://www.tu.no/olje-gass/2012/08/27/disse-prosjektene-sprekker-med-40-milliarder
 • ”Vil øke skatten for å dempe aktiviteten. Oljesektoren drar opp lønningene. SV mener man må vurdere å skattlegge næringen hardere for å bremse aktiviteten”, intervju, Aftenposten, 16. august, 2012, s. 21 (økonomi).
 • ”Skal det være lov å investere?”, kronikk, Stavanger Aftenblad, 13. august 2012, s. 21. Nettversjon på Aenergi: http://www.aftenbladet.no/energi/Skal-det-vare-lov-a-investere-3013404.html
 • ”Høyt investeringsnivå i oljeindustrien. Oljelønningene er problemet”, Stavanger Aftenblad, 14. august 2012, s. 13 (Økonomi),
 • Nyhetsoppslag basert på min kronikk 13. august. Gjengir deler av kronikken. Nettversjon: http://www.aftenbladet.no/energi/--Oljelonningene-er-problemet-3013376.html
 • ”Vil tett skattehull. Får fradrag for utenlandskostnader”, Rogalands Avis,19. juni, s. 15.
 • ”Norway’s oil and gas boom leaves other European economies lagging behind”, intervju, publisert 8. Juni 2012, Public Radio International; http://www.pri.org/stories/business/norway-s-oil-and-gas-boom-leaves-other-european-economies-lagging-10179.html
 • "PRI's "The World" is a one-hour, weekday radio news magazine offering a mix of news, features, interviews, and music from around the globe. "The World" is a co-production of the BBC World Service, PRI and WGBH Boston. More about The World.
 • ”Vil tette Statoils skattehull”, intervju, Offshore.no, lagt ut 18. juni; http://offshore.no/sak/35406_vil_tette_statoils_skattehull
 • ”Hanekamp om gass”, intervju, Dagens Næringsliv, 23. mai 2012, s. 23.
 • ”Kritiske valg for gass i nord”, kronikk, Dagens Næringsliv, 16. mai, 2012, s. 40-41.
 • ”Det vil være mange nedturer”, intervju, Dagens Næringsliv, 9. mai 2012, s. 20.
 • ”Risikabel satsing med russerne”, intervju, Dagens Næringsliv, 7. mai 2012, s. 8-9.
 • Sitert i oppslaget ”Venstre: -Yme må settes under administrasjon”, Stavanger Aftenblad, 5. mai, 2012, s. 20.
 •  ”Kan bli mindre utvinning”, intervju, Teknisk Ukeblad, nr. 16, 3. mai, 2012, s. 14; http://www.tu.no/olje-gass/2012/05/03/klimameldingen kan-gi-mindre-utvinning
 •  ”Skitten og ren strøm”, bidrag under tema ”Forskning”,  Dagens Næringsliv, 28. april, 2012.
 • ”De dyreste tiltakene”, debattinnlegg, Aftenposten, 27. mars 2912,
  s. 50; http://www.aftenposten.no/meninger/De-dyreste-tiltakene-6793465.html
 • ”Naturvernere frykter klimatiltak”, referanser til egen forskning om elektrifisering, Aftenposten, 13. mars 2012, s. 22.
 • ”Makkverket fra Abu Dhabi”, egen forskning referert til i leder i Teknisk Ukeblad nr 9, 2012, s. 5.
 • ”Krever Yme-svar fra Borten Moe”, intervju, TU.no, 5. mars, 2012; http://www.tu.no/olje-gass/article299298.ece
 • ”Yme-prosjektet skal granskes”, intervju, TU.no, 5. mars, 2012;
 • ”To operahus ut av vinduet”, intervju, Teknisk Ukeblad, nr 08, 2012, s. 4-5.
 • ”Overskridelsen på Yme”, kronikk, Teknisk Ukeblad, nr 08, 2012, s. 75.
 • ”Fornuft og følelser”, debattinnlegg om elektrifisering, Dagens Næringsliv, 1. mars, s. 41.
 • ”Kritisk til oljeknøttenes kompetanse”, TU.no, kommentar, 2. mars, 2012; http://www.tu.no/meninger/kommentar/article298916.ece
 • ”Sparer ikke klimaet”, debattinnlegg, Dagens Næringsliv, 14. februar 2012, s. 38-39.
 • ”Advarer klimavinglete politikere”, intervju, Teknisk Ukeblad, 9. februar, 2012, s. 52 (Olje og gass).
 • ”Finansdepartementet om oljenæringa – Blir ikkje subsidiert”, intervju, Stavanger Aftenblad, 8. februar 2012, s. 18.
  Nettversjon: http://www.aftenbladet.no/energi/-Oljemilliardar-er-ikkje-subsidiar-2927355.html
 • "Selvforsterkende vekst eller kostnadsvekst" kommentar i Rosekilden april 2012 (s 57)
 • "Kultur for kulturens skyld" innlegg i Minerva ved 27.04.12
 • Bergen en sinke innen innovasjon, BT 19.04.12

 


 2011


2010