MENY

Siste nytt om UiS og koronaviruset / Latest news UiS and coronavirus

12. march the Norwegian government decided to take considerable measures of action which includes consequences for UiS. UiS will be closed from 6 pm March 12th until and including March 26th.

Regjeringen har i ettermiddag innført omfattende tiltak som får konsekvenser for UiS. UiS blir stengt for studenter og ansatte fra klokken 18.00 i kveld 12. mars til og med 26. mars.

Det betyr: ingen undervisning i dette tidsrommet; eksamener og disputaser utsettes; ansatte og studenter bes holde seg hjemme i påvente av ny informasjon.

Følg med på våre nettsider hvor vi legger ut oppdatert informasjon i tiden framover.


This afternoon the Norwegian government decided to take considerable measures of action which includes consequences for UiS. UiS will be closed from 6 pm tonight March 12th until and including March 26th.

This means: no teaching in this timeframe; all exams and PhD defences are postponed; all students and employees are asked to stay at home until further information is given.

Keep yourself updated on our website.

 

Regards
Klaus Mohn, rector UiS