MENY

Barnevernet og etniske minoriteter

Velkommen til en fagdag om barnevernet og etniske minoritetsbarn i Norge 20. november. Åpent for alle interesserte.

Vi markerer at Barnekonvensjonen fyller 25 år.

Program
08.45: Velkommen v/ instituttleder Svanaug Fjær

09.00 – 09.15: Tom Hetland, politisk kommentator i Stavanger Aftenblad. Innledning til dagen.

09.15 – 10.15: Abid Raja, stortingspolitiker, V.: «Barnevernet fra innsiden og utsiden» (inkl. 15 min til spørsmål)

Kort pause 10.15 – 10.30

10.30 – 11. 15: professor Nicole Hennum, Høgskolen i Oslo : «Makten i barnet»

Kort pause11.15 – 11.30

Fra feltet
11.30 – 11.50: Gosia Strociak, polsk morsmålslærer og forelder: «Den store frykten»

11.50– 12.20: Marit Klemp Stephansen, fagkonsulent innen etnisk barnevern, barneverntjenesten i Sandnes: «Etnisk barnevern- utfordringer og løsninger»

12.20 – 12.40: Anne Helen Meling Madland, rådgiver, Fylkesmannen i Rogaland: «Fylkesmannens tilsyn med barneverntjenesten og institusjonene»

Lunsj 12.40 – 13.15 (kjøpes i kantiner)

Fra UiS
13.15 – 13.50: Universitetslektor Linda E. Bjørknes/ førsteamanuensis Bente Nes Aadnesen: «Det flerkulturelle Norge; barnets beste og faglig skjønn»

13.50 – 14.25: Førsteamanuensis Svein Tuastad: «Forskarstrid om minoritetsbarnevernet»

Panel 14.30-15.30: debatt inkl. spørsmål fra salen (også via sms)
Ali Hussain - Muslimsk Fellesråd i Rogaland, Knut Redalen - fagutvikler i barneverntjenesten i Stavanger, Nicole Hennum, Marit Klemp Stephansen, Ayan Handulle - tidligere masterstudent i sosialfag ved UiS, Linda Elisabeth Bjørknes og Svein Tuastad

Seminaret finner sted i auditorium KA1, Kjell Arholms hus, i regi av
Institutt for sosialfag, barnevernutdanningen. Seminaret er gratis.

Programledelse ved Tom Hetland, Stavanger Aftenblad.

Kontaktperson: Elise Kipperberg, dosent, elise.kipperberg@uis.no

Målgruppe for seminaret: studenter ved Institutt for sosialfag/UiS, fagfolk i feltet, organisasjoner, fagforeninger og andre interesserte.

Deltakerne må selv kjøpe mat og drikke i de nærliggende kantinene.

For å sikre at disse har god nok kapasitet for dagen ber vi om at eksterne deltakere fra feltet melder fra til Kristina innen 12. november. Kristina K. Bjerkan, kk.bjerkan@stud.uis.no, mobil: 47 62 17 58.
 

Barn i skolegård

Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnessen