MENY

Nasjonalt beredskapsseminar for universitets- og høgskolesektoren torsdag 13.november 2014

I år vil vil det nasjonale beredskapsseminaret for UH-sektoren fokusere på planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging av øvelser.

Gjørv-kommisjonens rapport

Seminaret vil foregå ved Universitetet i Stavanger. Det vil bli innlegg om øvelser fra sektoren, forskningsbaserte innlegg og representanter fra nødetanene vil også bidra på seminaret. 

Nærmere informasjon finner du i programmet.

Påmelding snarest og innen mandag 10.november 2014 kl 12.

Nasjonalt beredskapsseminar arrangeres i rødt auditorium i Ellen og Axel Lunds hus (samme bygg som Norsk hotellhøgskole og Handelshøgskolen UiS).

UiS arrangerer den årlige Samfunnssikkerhetskonferansen onsdag 7. januar 2015. Informasjon fra årets og tidligere års konferanser og presentasjoner finner du her.