MENY

Danning og utdanning

Velkommen til konferansen Danning og utdanning mandag 2. - 4. mai 2016 – en konferanse om vilkår for undervisning i høyere utdanning i dag og kritiske og klassiske perspektiver på undervisning og læring.

Studenter ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Universitetet i Stavanger har gleden av å invitere til «Danning og utdanning – Mellom klassiske idealer og krav om ytre relevans» mandag 2. - 4. mai 2016.  Dette er en nasjonal nettverkskonferanse i universitet- og høyskolepedagogikk. Tema for konferansen er vilkår for undervisning i høyere utdanning i dag og kritiske og klassiske perspektiver på undervisning og læring. 

Flere vitenskapelige publikasjoner de siste årene viser vårtegn på at kritiske og klassiske danningsperspektiver på undervisning og læring igjen løftes frem. Denne konferansen gjør også det. Konferansens første dag legger hovedvekt på et makronivå, der nasjonale og internasjonale utdanningstrender løftes frem. Andre dag av konferansen vil rette fokus på forhold rundt teori og praksis, pedagogikk og didaktikk. Konferansens siste dag vil vektlegge vilkår for og sammenhenger mellom undervisning og læring i høgere utdanning.

Se nytt og oppdatert program her. Du kan ta kontakt med Kjetil Kiil Halvorsen om du har noen spørsmål. Påmeldingen til konferansen er nå stengt.