MENY

Demokratijubileene ved UiS 2013

Dette er en samleside med oversikt over arrangementer ved UiS i forbindelse med Stemmerettsjubileet i 2013.

Logo for Stemmerettsjubileet.

Besøk hjemmesiden til Stemmerettsjubileet i Norge.

Besøk hjemmesiden til Demokratijubileene i Rogaland.

 

Arbeidsgruppe oppnevnt ved UiS:

  • Ketil Knutsen (HF)
  • Alexandre Dessingué (HF)
  • Else-Beth Roalsø (SV)
  • Håkon Ohren (StOr-leder)
  • Elaine Munthe (HF)

Foreløpig oversikt over arrangementer:

13. juni: kl. 1800: «Kjønn i kulturen» Tou Scene

14. august: kl. 1215 – 1400:  Statsviterseminaret: «Hundre år med kvinnelig stemmerett», ved Forsker II Hilde Danielsen, Uni Rokkansenteret i Bergen, redaktør for boken Norsk likestillingshistorie 1814 – 2013. Innlegg fra kandidater til Stortinget fra Rogaland.

I år er det hundre år siden det ble innført allmenn stemmerett for kvinner. I den forbindelse er det viktig å få belyst hva kvinnelig stemmerett har betydd for norsk politikk. Forskning viser at det er forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder holdninger til og interesse for politikk, og dette gir seg utslag i forskjeller i stemmegiving. Seminaret vil belyse historiske utviklingstrekk, men det vil også bli diskutert om ulikheter i kjønnenes stemmegivning kan komme til påvirke resultatet i årets valg.

KONTAKTPERSON: Arild Aurvåg Farsund: arild.a.farsund@uis.no

4. eller 5. september: UiS-debatt inviterer til før-valgsdebatt! (nærmere opplysninger vil komme!)

21. september: FORSKERSTAFETTEN «KVINNFOLK» fra klokken 1600-1730, Bøker og Børst

Eva Jakobsson (UiS) :  «Hvordan skal vi forstå Elisabeth Edland? - En ny-lesning av kvinnesaks- og avholdskvinnen fra Mosterøy»

Alexandre Dessingue (UiS):  «Skal vi huske Solveig Bergslien?» Fortellinger om en ung kvinne engasjert i motstandsarbeidet i Stavanger

Kristin Fjelde Tjelle (MHS): «Kvinnelig entreprenørskap og lederskap i norsk misjonsbevegelse»

Ole Kallelid (UiS): «Mer enn kaffekoking og kjøkkentjeneste. Kvinnene i det frivillige organisasjonslivet i Stavanger på 1800-tallet.»

Piers Crocker (Hermetikkmuseet): «Kvinner i hermetikkindustrien: på gulvet, på røkeriet, på etiketter og i styret»

Else-Beth Roalsø (UiS): «Journalistikk er å ville. Om journalistene  Ruth Thomsen og Gerd Benneche»

4. - 5. november: Konferansen «Kjønnsforskning NÅ!» Besøk hjemmesiden.