MENY

Framtidens skole – konsekvenser for lærerutdanning

Torsdag 17. september er det duket for konferansen «Framtidens skole – konsekvenser for lærerutdanning?» i Tjodhallen fra klokka 10:00 til 16:40.

Kjølv Egelands hus ved Universitetet i Stavanger.

Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) inviterer til konferansen «Framtidens skole – konsekvenser for lærerutdanning?». Konferansen vil foregå i Tjodhallen i Kjølv Egelands hus torsdag 17. september klokka 10:00 - 16:40.

Presenterte NOU
Den 15. juni presenterte «Ludvigsen- utvalget» en NOU om framtidens skole. NOU’en omfattet vurderinger av i hvilken grad dagens faglige innhold dekker de kompetanser og de grunnleggende ferdigheter som elevene vil trenge i et framtidig samfunns- og arbeidsliv. I tillegg til hvilke endringer som bør gjøres dersom disse kompetansene og ferdighetene i større grad bør prege innholdet i opplæringen og om dagens fagstruktur fortsatt bør ligge til grunn, eller om innholdet i opplæringen bør struktureres på andre måter.

NOU’en er på høring i september og på konferansen vil sekretariatleder for utvalget presentere deres vurderinger og forslag. Det vil være flere kommentarer om utvalgets arbeid, og du vil få god anledning til å drøfte og stille spørsmål.

Pris og påmelding
Prisen for konferansen 1500 kroner. Studenter og ansatte ved UiS deltar gratis på konferansen. Trykk her for å melde deg på, og les mer om konferansen i programmet.

Konferansen vil bli organisert i tre sesjoner: De tre sesjonene er (i) framtidens skole, (ii) utviklingstrekk og forskningsresultater og (iii) framtidens lærerutdanning. I den første sesjonen vil deltagerne på konferansen få en presentasjon av innstillingen fra “Ludvigsen-utvalget” om framtidens skole. I den andre sesjonen vil utviklingstrekk og forskningsresultater bli belyst. Disse er relaterte til to sentrale tema; tilstanden i norsk skole og elevenes læring.

I den tredje sesjonen vil følgende spørsmål bli tatt opp: Hvilke konsekvenser vil endringer i grunnopplæring få for lærerutdanningene som kvalifiserer til arbeid i grunn- og videregående skole?