MENY

Nasjonal konferanse om Lesson Study

Velkommen til konferanse om Lesson Study i praksisopplæringen. Konferansen ser på utviklingen av lærerstudenters profesjonalitet i lærerutdanningen ved hjelp av Lesson Study.

Lærer i klasserom, og elever som rekker opp hånden.

Tidspunkt: 15.09.-16.09.2014 (konferansen begynner mandag klokken 12.00 og avsluttes tirsdag klokken 14.00)
Sted: Sola Strandhotel (like ved flyplassen)
Hvem: Lærerutdannere, faglig og administrativt ansatte ved lærerutdanningsinstitusjoner

Lesson Study er læreres samarbeidslæring satt i system og er en vanlig form for lærersamarbeid i blant annet Japan og andre asiatiske land, og som nå sprer seg til USA og Europa. Ved UiS pågår et flerfaglig forskningsprosjekt med tittelen ”Teachers as Students (TasS).

Dette er en treårig studie (2012-2014) hvor vi har brukt Lesson Study som arbeidsmåte i praksisperioden for 2.års studenter. Erfaringene fra prosjektet er positive og har blant annet bidratt til et tettere samarbeid mellom faglærere ved UiS og praksislærere ved praksisskolene.

Gjennomføring av Lesson Study som arbeidsmåte i praksisopplæringen førte også til at lærerstudentene i større grad rettet blikket mot elevers læring og forståelse, og at det ble et tydeligere faglig fokus i studentenes undervisning. På konferansen presenteres ideene bak Lesson Study og Lesson Study som arbeidsmåte i utvikling av lærerprofesjonalitet, sammen med erfaringer fra TasS prosjektet.

Forelesere vil i hovedsak være Catherine Lewis, senior forsker ved Mills College, Oakland og Aki Murata, professor ved Berkeley University og professor II ved UiS. Catherine Lewis har arbeidet i 25 år med Lesson Study både i Japan og USA, og regnes som en av de fremste på området. Aki Murata, født og oppvokst i Japan, har også lang erfaring fra arbeid både med amerikanske lærere og med Lesson Study i amerikansk lærerutdanning.

Program:

Monday, Sept. 15th:

1200-1300  Lunch
1300-1315  Welcome  
1315-1515  Catherine Lewis: An overview of lesson study. PART ONE
1515-1545  Break
1545-1745  Catherine Lewis: Lesson Study and systemic learning PART TWO
1900           Dinner

Tuesday, Sept. 16th:

0900-1000  Aki Murata: Lesson Study in Preservice Teacher education
1000-1015  BREAK
1015-1130  Presentation of the TasS project: Introducing Lesson Study to Norwegian teacher education
1130-1145  BREAK
1145-1230  Discussion: Lesson Study and Teacher education
1230-1330  Lunch        

Påmelding til konferansen her