MENY

Program og konferanseavgift

Her finner du informasjon om konferanseavgift, program og tema for parallellsesjoner. Konferansen finner sted i Kjell Arholms hus på Universitetet i Stavanger.

Konferanseprogram (oppdatert 17. mars)

Mandag, 8. april, Kjell Arholms hus, Universitetet i Stavanger

11:00 – 12:00: Lunsj med registrering
12:00 – 13:00: Instituttleder Svanaug Fjær ”Verdivalg og utdanningspolitiske veivalg”
13:00 – 13:15: Pause
13:15 – 15:00: Parallellsesjon
15:00 – 15:15: Pause
15:15 – 16:00: Hanne Thommesen, Terje Grøndahl, Dag Jenssen og Svanaug Fjær: Presentasjon av SAK-prosjektet: Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene
16:00 – 16:45: Lars Inge Terum: Studie av sosialfaglig kompetanse og forståelsesmåter i forbindelse med SAK-prosjektet.
17:00 – 18:00: Faggrupper ad hoc

19:30: Middag (Rica Forum Hotel)

Tirsdag, 9. april, Kjell Arholms hus, Universitetet i Stavanger

09:00 – 10:30: Ilse Julkunen ”Relevant kunnskapsproduksjon i sosialfag - nordiske erfaringer”
10:30 – 10:45: Pause
10:45 – 12:30: Parallellsesjon
12:30 – 13:30: Lunsj
13:30 – 14:30: Oppsummering og avslutning

Tema for parallellsesjoner

Parallellsesjon mandag 8. april (13.45 - 15.45)


Tema 1: Samspillsutfordringer og samfunnets behov: På nasjonalt plan er det erfaringer med et variert spekter av modeller for samarbeid mellom utdanning og praksisfelt. Kan vi lære av hverandre?


Tema 2: Internasjonalisering - fornying eller belastning? Vi utfordres til å sende våre studenter til utenlandspraksis og gi internasjonale studietilbud. Hvordan kan dette bli bidrag til kvalitetsheving i studiene?


Parallellsesjon tirsdag 9. april (10.45 - 12.30)

Tema 1: En ny profesjonalitet? Utfordringer for utdanningene for barnevernspedagoger
Fordypning og faglig tradisjon utfordres av velferdsreformene og de politiske bestillingene i «Samspillsmeldingen». Hvordan tematiseres balansen mellom tradisjon og nyutvikling i utdanningene? Presentasjon, diskusjon og erfaringsutveksling.


Tema 2: En ny profesjonalitet? Utfordringer for sosionomutdanningene. Fordypning og faglig tradisjon utfordres av velferdsreformene og de politiske bestillingene i «Samspillsmeldingen». Hvordan tematiseres balansen mellom tradisjon og nyutvikling i utdanningene? Presentasjon, diskusjon og erfaringsutveksling.


Tema 3: Masterutdanningene i sosialfagene. Samspillsmeldingen åpner for et stort mangfold i masterutdanningstilbudet på våre fagfelt. Hvordan arbeides det med ulike mastertilbud på de forskjellige utdanningsstedene?  Hvilken rolle skal masterutdanningene ha i møte med praksisfeltets behov og kvalifisering til videre akademisk karriære?

Programkomiteen består av instituttleder Svanaug Fjær, universitetslektor Torhild Øvestad Rosell, førsteamanuensis Åse Elisabeth Vagli, universitetslektor Kim Iren Kroken, masterstudenten Marte Jung Stabel og førstekonsulent Mirjam Brigitte Haidler.

Spørsmål?
Kontakt førstekonsulent Mirjam Brigitte Haidler, e-post: Mirjam.Haidler@uis.no. Tlf: 51 83 42 84

 

Konferanseavgift
Konferanseavgiften er NOK 750,- for påmeldingen innen 28. februar 2013. Konferanseavgiften dekker konferansedeltakelse, lunsj og pausemat/forfriskninger begge dager.

Ved påmeldingen etter 28. februar er konferanseavgiften NOK 1000,-

Påmeldingsfristen er 8. mars.

Festmiddag
Arrangørene inviterer til festmiddag med aperitiff på Rica Forum Hotel, mandag 8. april kl. 19:30. Prisen er NOK 700,- for middag inkludert drikke.

 

Klikk her for påmelding - Påmeldingsfrist 8. mars