MENY

Lektorutdanningskonferansen 2016

Velkommen til Nasjonal lektorutdanningskonferanse som i år arrangeres av Universitetet i Stavanger. Konferansen finner sted på Ullandhaug 20-21. oktober.

Bildet viser en student på Campus Ullandhaug ved Universitetet i Stavanger.

Nasjonal lektorutdanningskonferanse 2016 blir arrangert ved Universitetet i Stavanger 20.-21. oktober 2016. Er du nysgjerrig på hvordan lektorutdanningen er i Norge sammenlignet med andre land? Hvordan de samiske forholdene blir tatt vare på, og hvordan digital kompetanse kan integreres i utdanningen?

Og hvordan bør fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis integreres? Dette er noen av spørsmålene du vil få svar på, dersom du velger å delta på lektorutdanningskonferansen 2016. Se program og mer informasjon i teksten nedenfor. Meld deg på konferansen ved å følge denne lenken (ekstern lenke). Påmeldingsfrist er 20. september.

Program 20. oktober

Tema: Integrert lektorutdanning.
Sted: Campus Ullandhaug, UiS

Kl. 09.00: Registrering og enkel servering

Kl. 10.00-10.15: Åpning av konferansen
Odd Magne Bakke, instituttleder IKS, og dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet, UiS

Kl. 10.15-11.00: Lektorutdanning i Norge og andre land – et komparativt perspektiv
Professor Kirsti Klette ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Kl. 11.00-11.45: Paneldiskusjon: Hvordan bør fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis integreres? 

 • Lektor fra praksisfeltet: Leif Harboe, lektor ved Bryne videregående skole
 • Lektorutdanner, Marie von der Lippe, førsteamanuensis, religionsvitenskap, UiB
 • Studentrepresentant: Charlotte Søyland, student ved UiS
 • Representant fra skoleeier, Finn Gabrielsen, Rogaland fylkeskommune. 
  Panelet ledes av Elaine Munthe, dekan ved Det humanistiske fakultet, UiS

Kl. 11.45-12.00: Pause med kaffe/te og frukt

Kl. 12.00-12.45: Integrering av digital kompetanse i lektorutdanningen
Leif Harboe, lektor ved Bryne videregående skole

Kl. 12.45: Lunsj

Kl. 14.00-15.00: Temakafé
Tematiske kafébord med innledere og påfølgende erfaringsutveksling.

 • Tema: Masteroppgaven og profesjonsrelevanse
  Kirsti Engelien, undervisningsleder, UiO
 • Tema: Kunnskap om samiske forhold i lektorutdanningen.
  Cathrine Theodorsen, prodekan utdanning ved UiT
 • Tema: Praksis i lektorutdanningen.
  Marit Torsethaugen Moseng, seniorkonsulent ved program for lærerutdanning ved NTNU og Mia Nygaard, studiekoordinator for Lektorutdanningen ved UiS
 • Tema: Universitetsskole.
  Rachel Elise Jakhelln, førsteamanuensis pedagogikk, UiT
 • Tema: Integrert eller delt fagdidaktikk?
  Dag Husebø, prorektor ved UiS
 • Tema: Internasjonalisering i lektorutdanningen
  Anne Kari Slettan, seniorrådgiver UiA og Ingvild Ruhaven, studieleder UiA

Kl. 15.00-15.15: Pause

Kl. 15.15-15.45: Temabord fortsetter

Kl. 15.45-16.10: Kulturell avslutning
Musikalsk innslag

Kl. 16.15: Buss til hotell
(avreisested utenfor hovedinngangen)

Kl. 19.30: Middag

 

Program 21. oktober

Tema: Lektorutdanningen og praksis           
Sted: Clarion hotell, Arne Rettedals gate

Kl. 09.00-09.10: Velkommen og dagens program

Kl. 09.10-09.50: Hva vet vi om praksis i lærerutdanningen?
Elaine Munthe, dekan, Det humanistiske fakultet, UiS

Kl. 09.50-10.30: Fag, lektorutdanning og fremtidens skole (NOU: 2015:8)
Historiefaget ved førsteamanuensis Ketil Knutsen, UiS, og matematikkfaget ved professor Sigbjørn Hervik, UiS.

Kl. 10.30-10.45: Pause

Kl. 10.45-12.00: Studiekvalitet og profesjonsrettet lærerutdanning
Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark

Kl. 12.00-12.45: Kva skal til for å gjennomføra forsking i sosiologi/sosialantropologi-faget saman med elevane i vidaregåande skole? 
Linda Kristin Romøren, lektor ved Randaberg videregående skole

Kl. 12.45-13.00: Oppsummering og stafettpinnen videre

Kl. 13.00: Lunsj og vel hjem