MENY

Nasjonalt møte om skikkethetsvurdering 2013

Velkommen til Nasjonalt møte om skikkethetsvurdering i Stavanger!

Utsnitt av Kjell Arholms hus ved Universitetet i Stavanger

Årets nasjonale samling arrangeres med Universitetet i Stavanger som vertskap. Seminaret vil finne sted torsdag 31. oktober til fredag 01. november 2013 i Kjell Arholms hus på campus UiS.