MENY

Program

På denne siden finner du programet for nasjonalt møte om skikkethetsvurdering i Stavanger 31. oktober og 1. november 2013. Vi gjør oppmerksom på at programmet ikke er helt fullstendig, små endringer og tilføyninger vil forekomme.

Konferansen finner sted i Kjell Arholms hus begge dagene i KA-Auditorium 051.

Torsdag 31. oktober

09.00 – 10.00 Registrering

10.00 - 10.15 Åpning ved rektor Marit Boyesen

10.15 - 11.15 Skikkethetsvurdering i profesjonsutdanningene etter 2006 - status og utfordringer ved Egil Gabrielsen, kontaktperson for skikkethetsvurdering i lærerutdanningene ved UiS

11.15 - 11.30 Beinstrekk

11.30 - 12.15 Dokumentasjon i skikkethetssaker ved leder av Felles klagenemnd Monica Barmo

12.15 - 13.15 Lunsj

13.15- 15.50 Korte innledninger og plenumsdiskusjon. Foreløpig innmeldt tema: Overføring av studentinformasjon mellom prakisperiodene? (pause inkludert)

15.50 - 16.00 Avrunding og praktiske opplysninger

19.00 Middag på Charlottenlund restaurant ved Breievann

Fredag 1. november

08.30 Felles busstransport fra Hotell Victoria til UiS

09.00 - 09.15 Åpning - kunstnerisk innslag

09.15 - 10.00 Autorisasjonsordning for flere enn helsearbeidere? direktør Anne Herseth Barlo, Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell

10.00 - 10.15 Beinstrekk

10.15 - 11.00 Politiattestar som del av skikkavurderingsarbeidet - status og utfordringer sett i lys av erfaringar frå arbeidet i Nasjonal politiattestnemnd ved Anne-Grethe Naustdal, Medlem i nasjonal politiattestnemnd og institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

11.00 - 11.15 Beinstrekk

11.15 - 12.00 Case og diskusjon omkring temaet: Studenter med nedsatt funksjonsevne - fysisk og psykisk. Skjæringspunktet mellom tilrettelegging og vurdering av skikkethet.

12.00 - 13.00 Lunsj og avreise