MENY

Velkommen til Nasjonalt studieadministrativt seminar ved Universitetet i Stavanger!

Årets nasjonale studieadministrative seminar arrangeres med Universitetet i Stavanger som vertskap. Seminaret vil finne sted torsdag 3. oktober til fredag 4. oktober 2013 på Quality Airport Hotel Stavanger.

Møte med generasjon Z - Universitetet i Stavanger

Hovedtema for årets seminar er «Møte med generasjon Z – genZ i høyrere utdanning». GenZ,  født på nittitallet (eller senere), beskrives som «highly connected» og har forholdt seg til nye former for kommunikasjon, digitale medier og ny teknologi før de kunne lese – de er "digitalt innfødte".

Hvem er dagens og morgensdagens studenter? Hvilke forventninger har de, og hvordan er utdanningsinstitusjonene rustet til å ta imot dem? Hvilke utfordringer står vi overfor?

Vi har alle et mål om at studentene skal lykkes. UiS ønsker med dette seminaret å belyse høyere utdannings møte med «den nye studenten». Hvilke utfordringer står vi som utdanningsinstitusjoner overfor i møte med generasjon Z?

Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot «den nye studenten» både i et mikro- og et makroperspektiv. I mikroperspektiv – individnivå – vil vi fokusere på utdanningsinstitusjonens møte med enkeltstudenten. Hvordan kommuniserer vi med studenten og tilrettelegger for et mer digitalt læringsmiljø for dagenes genZ? Legger vi til rette for at studenten skal lykkes?

I et makroperspektiv, på samfunns- og institusjonsnivå vil vi fokusere på gjennomstrømming og frafall. Hvilken betydning har kvalitetsreformen hatt for utdanningsinstitusjonene, hvorfor opplever man høyt frafall og lav gjennomstrømning? Lykkes utdanningsinstitusjonene med sine mål i møtet med de digitalt innfødte?

Vi ønsker at seminaret skal bidra til økt bevissthet i forhold til vår rolle som administrativt ansatte i vårt møte med generasjon Z.

 

Velkommen til UiS!