MENY

Program

På denne siden finner du programmet for nasjonalt studieadministrativt seminar 2013. Vi gjør oppmerksom på at programmet ikke er helt fullstendig, små endringer og tilføyninger vil forekomme.

Torsdag 3. oktober 2013

09.00–10.30 Registrering
 

10.30-10.45 Oppstart og velkommen, ved utdanningsdirektør Kristofer Henrichsen

10.45-11.00 Kunstnerisk innslag

11.00–12.00 «Fremtidens student: Hva kan vi forvente?» ved trendanalytiker Ole Petter Nyhaug

12.00–13.00 Lunsj

13.00–14.15 Parallelle sesjoner:

  • Sesjon A: «Veiledning og den vanskelige samtalen» ved universitetslærer Anita Madland Flåten og universitetslektor Tone Haugs.

Sted: Hangaren

  • Sesjon B: «Digitalisering av læringsprosesser» ved underdirektør Atle Løkken, NettOp, UiS

Sted: Concorde 1

  • Sesjon C: «Realkompetansevurdering for fritak i høyere utdanning – en veiledning» ved seniorrådgiver Camilla Alfsen, Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Sted: Albatross 4

  • Sesjon D: «Hvilke jobbmuligheter får jeg? Tilnærminger for studie- og karriereveiledere i møte med studentenes arbeidslivsspørsmål» ved nestleder Kristin Midttun, Karrieresenteret ved UiO

Sted: Albatross 3

14.15–15.45: Parallelle sesjoner:

  • Sesjon E: «Veiledning og den vanskelige samtalen» ved universitetslærer Anita Madland Flåten og universitetslektor Tone Haugs

Sted: Hangaren

  • Sesjon F: «Digitalisering av læringsprosesser» ved underdirektør Atle Løkken, NettOp, UiS

Sted: Concorde 1

  • Sesjon G: «Hvilke jobbmuligheter får jeg? Tilnærminger for studie- og karriereveiledere i møte med studentenes arbeidslivsspørsmål» ved nestleder Kristin Midttun, Karrieresenteret ved UiO

Sted: Albatross 3

  • Sesjon H: «Administrative utfordringer ved innføringen av to grunnskolelærerutdanninger» ved prosjektleder Magne Rogne og rådgiver Kari-Anne S. Malmo, Sekretariatet til Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Sted: Albatross 4

15.45–16.15 Kaffe og kake

16.15–17.00 «Generasjon Z-studenten sitt møte med og forventninger til utdanningsinstitusjonene» ved fagpolitisk ansvarlig Alexander Sæbø Løtvedt, Norsk studentorganisasjon

20.00: Festmiddag i Hangaren
 

Fredag 4. oktober 2013

09.00–10.00 «Hva skal til for at generasjon Z-studenten skal lykkes? Hvilke utfordringer står utdanningsinstitusjonene overfor?» ved avdelingsdirektør Grethe Sofie Bratlie, Kunnskapsdepartementet

10.15–11.15 «Gjennomstrømning og frafall for ‘Generation Me’ - skiller de seg fra tidligere generasjoner?» ved forsker Elisabeth Hovdhaugen, NIFU

11.15–11.45 Kaffe + utsjekk

11.45–12.45 «Organisering av kunnskapar i den digitale verda» ved Arne Olav Nygard, universitetslektor, Lesesenteret, UiS

12.45–13.00: Oppsummering

1300: Lunsj og vel hjem