MENY

Hvor går andrespråksforskningen?

Den sjette nasjonale forskerkonferansen om norsk som andrespråk arrangeres av Universitetet i Stavanger 6. og 7. november 2014.

Konferansen Konferansen foregår på Sola strand hotell.

Den sjette nasjonale forskerkonferansen om norsk som andrespråk arrangeres av Universitetet i Stavanger. Den foregår med storslått utsikt mot hav og himmel på Nordsjøsenteret, Sola strandhotell. Konferansen starter med registrering torsdag 6. november 2014 kl. 10.00 og avsluttes fredag 7. november kl. 16.00. NORAN-skolen arrangeres lørdag 8. november kl. 10.00-13.00.

Konferansens program

Om konferansen
Professor Simon Borg er invitert til å holde åpningsforelesningen. Hovedområdet for Borgs forskning er studier av hva andrespråkslærere vet, tror, tenker og gjør (language teacher cognition). Borg har vært involvert i andrespråksforskning og undervisning i over 25 år. Han var ansatt ved Leeds University til desember 2013 og er nå tilknyttet universitetet som gjesteforeleser. Borg har skrevet flere bøker bl.a Teacher Cognition in Language Teaching (2006). Han har også ledet mange internasjonale forskningsprosjekter.

Andre plenumsforelesere er professor og dekan ved Universitetet i Stavanger Elaine Munthe og professor Anne Golden, Multiling, Universitetet i Oslo.

Konferanseavgiften er kr. 3000 og dekker alle måltider begge dagene og festmiddag torsdag kveld. Påmeldingsfristen er 1.oktober. Det er lenke til påmelding på konferansens nettsidewww.uis.no/noa2014.

Faglig ansvarlig for konferansen er Elisabeth Egeli, Institutt for kultur og språkvitenskap, UiS
Administrativt ansvarlig er Marit Cecilie Farsund, utdanningsavdelingen, UiS

Hotellovernatting bestilles og betales av den enkelte. Det er reservert rom til konferansepris på Sola strandhotell, som ligger vakkert til ved havet like ved Stavanger lufthavn Sola. Oppgi konferansenavn ved bestilling av rom. Informasjon vil bli lagt oppdatert på konferansens nettside: www.uis.no/noa2014.

Påmelding til konferansen 

Informasjon vil løpende bli lagt ut på denne nettsiden.