MENY

Sesjoner

Beskrivelser av alle sesjonene blir publisert etter hvert som de er klare:

Fredag 19. juni

Entreprenørskap (pdf)

Gjennom lydmuren! Lyden i historien (pdf) Det er kommet noen endringer i det oppsatte programmet. Se siste oppsett her.

Kunnskapssamfunnets tilblivelse (pdf)

Å selge liv og død (pdf)

Interaktiv historie (pdf)

Afrika (pdf)

Historiebruk i politikk (pdf)

Transnasjonal handel (pdf)


Lørdag 20. juni

Migrasjon (pdf)

Bilder som kilder (pdf)

Arkiv (pdf)

Miljøressurser (pdf)

"A history of water" (pdf)

Norge-USA 1814 - 1951 (pdf)

Nyhetshistorie (pdf)


Søndag 21. juni

Regionshistorie (pdf)

Intet er så rommelig som havet (pdf)

Trolldom og rettspraksis (pdf)

Frie foredrag