MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2013

Samfunnssikkerhetskonferansen arrangeres for 10. gang 10. januar 2013 i Stavanger. Denne gangen er det ”Det robuste Norge” som er gjennomgangstema.

Etter 22. juli har det vært reist flere kritiske spørsmål til om beredskaps- og samfunnssikkerhetsarbeidet i Norge er godt nok. Vi har fått to store utredninger om beredskapen det siste året:
Stortingsmelding 29 ”Samfunnssikkerhet” og 22. juli-rapporten.
Begge tar for seg utfordringer knyttet til samfunnssikkerhetsarbeidet i Norge, både på sentralt, regionalt og lokalt plan. 

På Samfunnssikkerhetskonferansen tar vi utgangspunkt i den debatten som pågår og stiller spørsmål som:
- Er vi robuste nok?
- Har vi et realistisk risikobilde å planlegge ut fra?
- Har vi nok kunnskap?
- Er vi opptatt av å finne syndebukker i stedet for å få fram læring?
- Er vi rett og slett naive?

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo, leder for PRIO, Kristian Berg Harpviken og medlem av 22. julikommisjonen, forsker og direktør for Holocaustsenteret, Guri Hjeltnes, kommer. I tillegg deltar professor Aven, UiS, og andre sentrale forskere og aktører innenfor samfunnssikkerhet og beredskap for å belyse disse spørsmålene.
 

Start arbeidsåret 2013 med faglig påfyll!
Sett av 10. januar til en spennende start på året.

Tid: 09:00 - 16:45 
Sted: Kjell Arholms hus, UiS øst

Påmelding Sikkerhetskonferansen 2013

Siste frist: 04.01.2013

 

Arrangører:
Fylkesmannen i Rogaland
Rogaland politidistrikt
Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap
Universitetet i Stavanger