MENY

Programkomité

 

Fylkesmannen i Rogaland
Tora Aasland

Tora Aasland, fylkesmann i Rogaland siden 1993. Nettopp tilbake i embetet etter over 4 år som statsråd for forskning og høyere utdanning i Regjeringen Stoltenberg II. Utdannet sosionom og sosiolog. Har arbeidet med å få beredskap og samfunnssikkerhet til å være en viktig og nødvendig del av alt kunnskapsgrunnlag, og var en pådriver for at dette skulle bli doktorgradsstudium ved UiS. Er også opptatt av samvirke og samarbeid mellom aktører og etater: det er helt nødvendig å vite om hverandre og hverandres kompetanse både for å drive godt forebyggende beredskapsarbeid og for å gjøre det rette når krisen er der.

Rogaland politidistrikt,
Politimester Hans Vik

Vik kom fra stillingen som visepolitimester og driftsenhetsleder for Felles Operativ Enhet. En stilling han har hatt siden august 2009. Tidligere har Vik hatt flere vikariater som både visepolitimester og leder for Felles Påtaleenhet de senere årene. Vik kom fra stillingen som seksjonsleder på Felles Påtaleenhet, og har hatt flere stillinger som polititjenestemann og politijurist i Rogaland politidistrikt og tidligere Stavanger politidistrikt. Han var i 2007 konstituert statsadvokat. Vik har også erfaring fra forsvaret, Oslo politidistrikt og fra KRIPOS.

Rogaland politidistrikt,
Seniorrådgiver Olav Sønderland

Sønderland har vært politimester i Sør-Varanger, Bodø, Stavanger og Rogaland. Han har vært leder av og sentral i oppbyggingen av begge hovedredningssentralene. Nå er han seniorrådgiver ved Rogaland politidistrikt.

Universitetet i Stavanger,
Rektor Marit Boyesen

Boyesen kom fra stillingen som dekan ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Stavanger. Hun har doktorgrad i sosiologi og har fagbakgrunn fra risikostyring og samfunnssikkerhet. Boyesen sitter i styret for programmet TRANSIK (risiko og sikkerhet i transport) i Norges forskningsråd.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Underdirektør Kim With

Kim With har arbeidet i det tidligere Direktoratet for sivilt beredskap siden 1983, bl.a. som seksjonssjef og konstituert avdelingsdirektør. Fra opprettelsen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har han vært tilknyttet Direktørens stab.

 

Fylkesmannen i Rogaland, 
Seniorrådgiver Grete Flåten

Flåten er samfunnsviter fra Universitetet i Bergen og arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap. Hun er i tillegg tilsynskoordinator. Flåten har lang erfaring fra ulike stillinger i offentlig sektor.

Forsvarets operative hovedkvarter, Bodø
Flaggkommandør Nils Johan Holte

Flaggkommandøren har internasjonal erfaring fra FN oppdrag i Midt-Østen, NATOs hovedkvarter i Brussel og den amerikanske sentralkommandoen i Tampa Florida. Nasjonalt har han sin bakgrunn i marinen, sist som flotiljesjef i Kysteskadren. I tillegg har han tjenestegjort i alle tidligere hovedkvarter (Jåtta, Trondheim og nå Bodø), samt tre perioder i Forsvarets overkommando og Forsvarsstaben.

Universitetet i Stavanger,
Førsteamanuensis Kenneth Pettersen

Pettersen er førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS og leder for SEROS - Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet. Han tok doktorgrad i 2008, med menneskelige faktorer og flysikkerhet som tema. Pettersen har deltatt i flere forskningsprosjekter om sikkerhet og risiko, og er for tiden involvert i to europeiske prosjekter knyttet til utviklingen av nye metoder innen risikoanalyse. Han foreleser innen risiko, samfunnssikkerhet, sikkerhetsledelse og forebyggende sikkerhetsarbeid i organisasjoner.