MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2014

Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder. Nasjonal konferanse 9. januar 2014

Samfunnssikkerhetskonferansen arrangeres 9. januar 2014 ved Universitetet i Stavanger.

Målet for konferansen er å stimulere til en framtidsrettet diskusjon om samfunnssikkerhet, beredskapserfaringer og trusselvurderinger. Konferansen skal bidra til å bygge broer mellom de ulike fagmiljøene innenfor samfunnssikkerhetsområdet.

Denne gangen er det Samfunnssikkerhet i et internasjonalt perspektiv, Sentraliseringens dilemmaer og Risiko- og sårbarhetsanalyser - et nyttig verktøy eller rent skuebrød? som er konferansens hovedtema.

For å belyse disse utfordringene bidrar seniorrådgiver Geir Sverre Braut fra Stavanger Universitets Sykehus, Avdelingsdirektør Kaare Songstad fra Politidirektoratet, Helsedirektør Bjørn Guldvog fra Helsedirektoratet, Direktør Jon Lea, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap DSB, Brigadier General John W. Doucette Joint Warfare Centre, NATO og sentrale forskere og andre aktører innen fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap. 

Oppdatert program og Deltagerliste: 309 deltagere (pdf)

Presentasjonene fra årets konferanse:
SAMFUNNSSIKKERHET I ET INTERNASJONAL PERSPEKTIV
Seniorrådgiver Geir Sverre Braut
Avdelingsdirektør Kaare Songstad
Direktør Jon Lea
Brigadier General John Doucette
Helsedirektør Bjørn Guldvog

SENTRALISERINGENS DILEMMA
Post doc Lise H. Rykkja
Fylkesmann Anne Karin Hamre

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSER - ET NYTTIG VERKTØY ELLER RENT SKUEBRØD?
Professor Odd Einar Olsen
Professor Bengt Sundelius