MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2015

Gjør forestillingen om kontroll oss sårbare?

Foto av soldater i Afghanistan Foto av Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

Samfunnssikkerhetskonferansen arrangeres for 12. gang onsdag 7. januar 2015.

Følg NRKs direktesending fra konferansen

Den overordnede problemstillingen for konferansen i 2015 er om forestillingen om kontroll gjør oss sårbare. Konferansen tar for seg ulike temaer knyttet til organisering, ledelse og risikovurderinger, og fokuserer på tre hovedområder:
I. Risiko- og sårbarhetsanalyse
II. Kriseledelse
III. Forsyningssikkerhet og logistikk

Målet for konferansen er å stimulere til en framtidsrettet diskusjon om samfunnssikkerhet, beredskapsansvar og trusselvurderinger.

Den årlige nasjonale konferansen skal bidra til å bygge broer mellom de ulike fagmiljøene innenfor samfunnssikkerhetsområdet.

Konferansen kombinerer faglig og praktisk kriseledelse innen et bredt felt av temaområder. På konferansen deltar blant annet statssekretær Hans J. Røsjorde Justis- og bredskapsdepartementet (Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen utgår), direktør Jan Fredrik Andersen fra Statens Helsetilsyn, Major General Reinhard Wolski JWC NATO og andre sentrale forskere og aktører innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Her er programmet (2 Mb).

Konferansen er fulltegnet. Påmeldingsfristen var 31.12.14.

Samfunnssikkerhetskonferansen 2015 gjennomføres i Kjell Arholms hus. Oversikt over bussforbindelser og rutetider finner du her. Det er reservert noen parkeringsplasser til konferansedeltakerne på østsiden av bygget.

Registrering og kaffe fra kl 08:15.

Velkommen !