MENY

Program

08:15: Registrering og kaffe

09:00: Kunstnerisk innslag

09:05: Åpning av konferansen v/ rektor ved UiS, Marit Boyesen

09:15: Samfunnssikkerhet i vitenskap og praksis. Hva er potensialet i Stavanger-området?
v/ professor Geir Sverre Braut – Stavanger universitetssjukehus/HSH/Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, UiS

09:35: Innlegg av statssekretær Hans J. Røsjorde, Justis- og beredskapsdepartementet

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

10:05: Hvorfor det er viktig å fokusere på sorte svaner i sikkerhetsarbeidet?
v/ professor Terje Aven – Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, UiS

10:25: Kommentarer til kommunal beredskap – de folkevalgtes ansvar
v/ utredningsleder Erik Furevik i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

10:45: PAUSE

11:15: Flom på Vigrestad v/ ordfører Mons Skrettingland i Hå kommune

11:30: Enda et ras i Suldal v/ ordfører Torkel Myklebust i Suldal kommune

11:45: ROS-analyse – en trussel mot samfunnssikkerhetsarbeidet?
v/ professor Ove Njå – Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet/IØRP/UiS

12:05: Spørsmål og kommentarer

12:20: LUNSJPAUSE

I foajeen utenfor foredragssalen vil det være utstilling fra Universitetet i Stavanger.

KRISELEDELSE

13:20: Internasjonal kriseledelse ved JWC NATO
v/ Major General Reinhard Wolski, Joint Warfare Centre, NATO

13:40: Internasjonal kriseledelse – ISAF-styrkene i Afghanistan
v/ førsteamanuensis Lillian Stene – Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, UiS

14:00: Tilsyn med beredskap i offentlig forvaltning og operative enheter.
Erfaringer fra tilsynet med Justis- og beredskapsdepartementet
v/ direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn

14:20 Spørsmål og kommentarer

14:35 PAUSE

FORSYNINGSSIKKERHET OG LOGISTIKK

14:55: Matsikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap
v/ forskningsdirektør Nils Vagstad, Bioforsk

15:15: Trusler mot norsk vareforsyning
v/ seniorforsker/dr. Gunn Alice Birkemo ved Forsvarets Forsknings Institutt, FFI

15:35: Norsk matvareberedskap i et globalt perspektiv – bruken av norske jordbruksarealer
v/ administrerende direktør Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp

15:55: Ebola – epidemier og risiko
v/ daglig leder Preben Aavitsland i Epidemi AS

16:15: Spørsmål og kommentarer

16:30: Avslutning av konferansen v/ Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa