MENY

Programkomitèen for Samfunnssikkerhets-konferansen 2015

Programkomitèen for Samfunnssikkerhets-konferansen 2015

 • UiS rektor Marit Boyesen

  Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger

 • Magnhild-Meltveit-Kleppa

  Magnhild Meltveit Kleppa, Fylkesmann i Rogaland

 • Hans Vik

  Hans Vik, politimester i Rogaland

 • Jon-Rangar-Krogstad

  Jon Ragnar Krogstad, Brigadier General JWC NATO

 • Sissel Haugdal Jore

  Sissel Haugdal Jore, leder Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS ved UiS

 • Geir-Sverre-Braut

  Geir Sverre Braut, seniorrådgiver SUS, professor HSH/SEROS

 • Ivar Knai

  Ivar J. Knai, seniorrådgiver i analyse og utredningsavdelingen i Direktoratet for Sivilt Beredskap, DSB

 • Grete-Flåten

  Grete Flåten, tilsynskoordinator og seniorrådgiver i beredskapsavdelingen, Fylkesmannen i Rogaland

 • Christian Opofte

  Christian Opofte, student og leder av linjeforeningen for samfunnssikkerhetsstudenter ved UiS

 • Even Heien

  Even Heien, sekretær for programkomitèen, UiS