MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2016

Er norske perspektiver på sikkerhet tilpasset framtidens utfordringer?

Satellitt antenner Satellitt antenner

Samfunnssikkerhetskonferansen arrangeres for 13. gang onsdag 6.januar 2016.

Den årlige nasjonale konferansen skal bidra til å bygge broer mellom de ulike fagmiljøene innenfor samfunnssikkerhetsområdet.

Målet for Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 er å stimulere til en framtidsrettet diskusjon om samfunnssikkerhet, beredskap og trusselvurderinger. 

Den overordnede problemstillingen for konferansen i 2016 er, Norske perspektiver på sikkerhet - er de i stand til å møte framtidens utfordringer?

Konferansen tar for seg ulike temaer knyttet til sikkerhetspolitiske utfordringer, teknologisk avhengighet og sårbarhet og utfordringer for den norske modellen.
I.   Sikkerhetspolitiske utfordringer
II.  Teknologisk avhengighet og sårbarhet
III. Utfordringer i den norske modellen for organisering av beredskap

Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 gjennomføres i Elise Ottesen-Jensens hus, den nyeste bygningen på Universitetsområdet

Program for Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 

Delta på Samfunnsikkerhetsskonferansen 2017

Er du på Twitter følg @SEROS_UiS

Få nyheter om konferansen på Twitter: #samsik2016

Se også samvirkestrategien for styrking av Samfunnssikkerhetsmiljøet i Sørvest; faktaark(pdf) og strategi(pdf).