MENY

Cecile Daae, direktør Direktoratet for sivilt beredskap, DSB

Cecile Daae tiltrådte som direktør i DSB 01.09.2015. Hun kom fra stillingen som assisterende direktør i Helsedirektoratet. Tidligere arbeidet hun som divisjonsdirektør for divisjon for spesialisthelsetjenester og avdelingsdirektør i avdeling for sykehustjenester samme sted. Før dette har hun jobbet som administrerende overlege ved Studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo. Daae har medisinsk embetseksamen fra universitetet i Oslo, og mastergrad i helseadministrasjon fra samme sted. Daae har også gjennomført Sjefskurset ved Forsvarets høgskole.
 

Beredskaps-Norge er i endring. Flere større prosesser pågår: Nye politidistrikter, oppfølging av Brannstudien, samlokalisering av 110- og 112-sentralener, etablering av nødnett samt kommune- og fylkesreformer. Fragmentert organisering av redningsressursene og mange små enheter øker samvirkeutfordringene. Daae vil også trekke frem noen generelle utfordringer for samfunnssikkerhetsarbeidet i Norge. 

Her finner du presentasjonen.