MENY

Janne Hagen, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og førsteamanuensis II ved UiS

Janne Hagen har mangeårig bakgrunn som forsker med arbeidsfelt samfunnssikkerhet og informasjonssikkerhet, og er ansatt ved Forsvarets forskningsinstitutt FFI og Universitetet i Stavanger. I 2010 fikk hun ITAKT-prisen for sitt arbeid med telesikkerhet og beredskap. Hun ledet Informasjonssikkerhetsutvalget i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) i 2014 og er medlem i Digitalt sårbarhetsutvalg (Lysne-utvalget) som leverer rapport i 2015. I 2008-2009 var hun visiting Fulbright Scholar at Naval Postgraduate School. California. Hun har holdt en rekke foredrag og var invited speaker and panelist in the Cybered Futures & Conflict/Governance Implications Workshop, US Naval Warfare College, Rhode Iland, september 2015. Janne Hagen er utdannet master i Industriell Økonomi fra Tekniska Høgskolan i Linkøping, hun har en Master of Management grad fra BI og en PhD fra UIO innen informasjonssikkerhet. Tidligere har hun arbeidet ved TØI, Proactima og NVE.

Stater og andre grupperinger, som terrorister og kriminelle, bruker ulike virkemidler som avlytting, nektelsesangrep, integritetsangrep, påvirkning og villedning i cyberdomenet. Slike virkemidler kan brukes til å skape usikkerhet i befolkning eller hos beslutningstakere, eller skape et «informasjonsfortrinn» og så i neste omgang påvirke holdninger og hendelser i og utenfor det digitale rommet. Mange land utvikler nå konsept for krigføring i cyberdomenet og det utdannes et stort antall offiserer worldwide med dette som fagområde. Fagfeltet blir mer og mer tverrfaglig og i økende grad viktig ettersom verden «digitaliseres». Foredraget gir en innføring i hvilke utfordringer Norge kan stå ovenfor dersom slike maktmidler brukes overfor oss og diskuterer beredskapsmessige behov for å møte denne type trusler.