MENY

Johanne Marie Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune

Johanne Marie Benitez Nilsen har et overordnet ansvar for koordinering av kriminalitetsforebyggende tiltak, herunder det forebyggende arbeid med radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunen. Forebyggingsarbeidet skjer i tett samhandling med politiet og er rettet inn mot alle aldersgrupper. Hun har vært ansvarlig for arbeidet med kommunenes veileder mot voldelig ekstremisme som var ferdigstilt i mars 2015. Kristiansand var den tredje kommunen i Norge som utarbeidet egen veileder mot radikalisering.

Johanne Marie Benitez Nilsen er utdannet sosionom med en master i offentlig administrasjon. Hun har i hele sin yrkeskarriere jobbet med utsatt ungdom.