MENY

Ole Andreas H. Engen, professor ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet SEROS/UiS

Ole Andreas Engen er professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han har i en årrekke forsket på sammenhengen mellom politikk, regulering, risiko og industriell virksomhet. I 2013 ledet han nasjonal ekspertgruppe «Tilsynsstrategi og HMS regelverk i norsk petroleumssektor». For tiden leder han prosjektene ‘Robust Regulatory Regimes. Defenses against Major Accidents’ og ‘SocioTechnical Safety Assessment within Risk Regulation Regimes’. Begge prosjekter har som mål å sammenligne ulike nasjonale reguleringsregimer, og hvor sistnevnte prosjekt er et samarbeid med henholdsvis INERIS I Frankrike og Technical Research Centre of Finland.

Kan vi snakke om en nordisk modell for risikostyring og risikoregulering? Finnes det spesifikke norske og nordiske måter å tenke sikkerhet på? I foredraget vil jeg ta utgangspunkt i norske og nordiske erfaringer knyttet til risikoregulering og risikostyring i industri og samfunnsliv, og drøfte dette opp mot erfaringer fra land det er naturlige å sammenligne seg med.  

Her finner du presentasjonen.