MENY

Øyvind Nordsletten, tidl. ambassadør i Moskva og Kiev

Tidligere ambassadør i Morksva og Kiev vil Øyvind Nordsletten var tilsett i Utanriksdepartementet i perioden 1974 - 2014. Ambassadør i Russland (2000 - 2008), Ukraina  (1994 - 1996), Irland (2008 - 2011) og generalkonsul i Murmansk (2011 - 2013). Ekspedisjonssjef på Statsministerens kontor 1997 - 2000. Han stiller spørsmålet: Er vi på vei mot en ny kald krig? og belyser sikkerhetspolitikken i endring.