MENY

Ruth Østgaard Skotnes, forsker ved International Research Institute of Stavanger, IRIS og universitetslektor ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet SEROS, UiS

Ruth Østgaard Skotnes er forsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS), og arbeider i gruppen «Arbeid og sikkerhet» ved IRIS Samfunn. Hun er også ansatt som universitetslektor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Institutt for medie-, kultur-, og samfunnsfag (IMKS), Universitetet i Stavanger (UiS). Hun er tilknyttet Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS), hvor hun arbeider som forsker på forskningsprosjektet Socio Technical Safety Assessment within Risk Regulation Regimes (SAFERA STARS). Hun er også tilknyttet forskning ved Nordic Centre for Security Technology and Societal Values (NordSTEVA). Hun har hovedfag (cand. polit) i administrasjons- og organisasjonsvitenskap (adm.org.) fra Universitetet i Bergen. I 2015 fullførte hun en doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS.

Temaet for innlegget er utfordringer for sikkerhetsstyring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-systemer i kraftforsyning. I dagens samfunn er IKT-systemer blitt en kritisk infrastruktur, og er på samme tid også en viktig komponent i andre kritiske infrastrukturer. I løpet av de siste tiårene har moderne IKT blitt tatt i bruk for drift av de ulike delene av norsk kraftforsyning, og disse IKT-systemene er sårbare overfor en mengde trusler – både naturskapte og menneskeskapte. IKT-systemene som benyttes innenfor kraftforsyningen (driftskontrollsystemer/SCADA-systemer) har interaksjoner med fysiske prosesser og er mer komplekse enn tradisjonelle IKT-systemer. Kompleksiteten i IKT-systemene kan påvirke lederes og ansattes risikopersepsjon, og manglende bevissthet om IKT-sikkerhet kan være en utfordring.

Her finner du presentasjonen.