MENY

Program onsdag 06.januar 2016

07:45: Buss fra Stavanger lufthavn, Sola

08:15: Registrering og kaffe

09:00: Kunstnerisk innslag

09:05: Åpning av konferansen v/Marit Boyesen, rektor ved UiS

SIKKERHETSPOLITISKE UTFORDRINGER

09:15: Syriakrigens konsekvenser for Midtøsten og Europa v/Generalsekretær for Flykninghjelpen og æresdoktor ved UiS, Jan Egeland

09:45: På vei mot en ny kald krig? Sikkerhetspolitikken i endring v/tidligere ambassadør i Moskva og Kiev, Øyvind Nordsletten 

10:15: Spørsmål og kommentarer

10:30: PAUSE

TEKNOLOGISK AVHENGIGHET OG SÅRBARHET

11:00: Security challenges to the NATO alliance. How do NATO handle the challenges? Commander JWC, Major General Reinhard Wolski, NATO

11:20: Informasjonskrigføring, utfordringer og beredskap v/forsker Janne Hagen, Forsvarets forskningsinstitutt og førsteamanuensis II ved UiS

11:40: Utdeling av SEROS-prisen 2016. Prisen tildeles for en fremragende masteroppgave i Samfunnssikkerhet og deles ut av leder for Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS, Sissel Haugdal Jore
 
11:55: LUNSJPAUSE
I Tjodhallen, Kjølv Egelands hus

13:00: Risikopersepsjon og bevissthet – utfordringer for sikkerhetsstyring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi(IKT)-systemer i kraftforsyning v/førsteamanuensis Ruth Østgaard Skotnes, SEROS/Universitetet i Stavanger

13:20: 
Spørsmål og kommentarer

UTFORDRINGER I DEN NORSKE MODELLEN FOR ORGANISERING AV BEREDSKAP


13:35: Noen utfordringer for samfunnssikkerhetsarbeidet i Norge og for den norske modellen for organisering av beredskap v/direktør Cecilie Daae, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/DSB

14:05: Den Nordiske modellen og den internasjonale konteksten. Eksisterer det en Nordisk modell for risikoregulering og samfunnssikkerhet? v/professor Ole Andreas H. Engen, SEROS/Universitetet i Stavanger 

14:25: PAUSE

14:55: 
Radikalisering og voldelig ekstremisme - det skjer i kommunene. Hvordan håndterer vi utfordringen? v/Johanne Marie Benitez Nilsen, kriminalitetsforebyggende koordinator og beredskapsleder Sigurd Paulsen, Kristiansand kommune

15:25: Bevæpning av Politiet – noen refleksjoner v/professor Tor-Geir Myhrer, forskningsavdelingen ved Politihøgskolen

15:55: 
Spørsmål og kommentarer

16:30: Avslutning av Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 v/ Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa

17:00: Buss til Stavanger lufthavn, Sola

Påmelding

Er du på Twitter følg @SEROS_UiS

Få nyheter om konferansen på Twitter: #samsik2016