MENY

Velkommen til seminar for deg som er nyutdannet barnehagelærer

Er du nyutdannet barnehagelærer? Da bør du få med deg dette seminaret på Sola Strand hotel 12. april 2016!

Bildet viser en ung barnehagelærer som blåser såpebobler med barn i en barnehage. Dette seminaret passer deg som er nyutdannet barnehagelærer. Foto: Steinar Figved.

Vi har gleden av å invitere årets nyutdannede barnehagelærere, deres veiledere og barnehageledere til en dag som forhåpentligvis vil være til inspirasjon og gi nyttige innspill i en hektisk og meningsfull hverdag. Representanter fra barnehageeiersiden og fylkesmannen er også hjertelig velkomne.

En god yrkesstart

Eva Anett Pedersen er nyutdannet barnehagelærer og jobber i Flassabekken barnehage. Hun vil fortelle om sine erfaringer, samt gi tips om hva barnehagen kan bidra med for å legge til rette for en god yrkesstart. Barnehagelærer og veileder Liv Astrid Bauge fra Bamsebo barnehage vil fortelle om å være ny ut fra sine erfaringer som veileder. Marianne Undheim arbeider som assisterende styrer i Kleppe friluftsbarnehage. Hun har nettopp fullført en master innen «IKT i læring». Hun er opptatt av barns kreative og skapende bruk av digitale verktøy, og har skrevet to fagbøker og flere artikler for barnehageansatte og barnehagelærerstudenter.

Anne Karin Fotland underviser ved barnehagelærerutdanningen i dramafaget. Hennes engasjement er knyttet til dramafagets rolle og betydning for studentens identitetsdanning og selvforståelse med tanke på profesjonen som fremtidig barnehagelærer. Jorunn Bøe arbeider som styrer ved Kanutten barnehage. Hun har videreutdanning i familieterapi og har jobbet med foreldreveiledning, barn som pårørende innen rusproblematikk og som prosjektleder. 

Premisser for påmelding

Målgruppen for dette seminaret er nyutdannede barnehagelærere, men også utdannede veiledere, barnehageledere og barnehageeiere. Ved for stor deltakelse fra noen barnehager, forbeholder vi oss retten til å sette et maksimum antall deltakere pr. barnehage for med det å gi andre muligheten til å delta.

Nyutdannede barnehagelærere vil bli prioritert. Eventuell avmelding må gis i god tid. I og med at seminaret er gratis og dekkes av UiS, vil de som samme dag ikke møter uten avmelding, bli belastet summen UiS betaler pr. deltaker. Meld deg på konferansen, og les mer i seminarets informasjonsbrosjyre.


Program

Rygerkongen, Sola strandhotel

Kl. 08:30-09:00
Registrering

Kl. 09:00- 09:15
Velkommen og innledning ved Inger Benny E. Tungland, Universitetet i Stavanger

Kl. 09:15-09:45
«Ny i barnehagen – ny i jobben» ved Eva Anett Pedersen, Flassabakken barnehage og Liv Astrid Bauge, Bamsebo barnehage

Kl. 09:45-10:10
Pause

Kl. 10:15-11:30
«Hvorfor har vi blå striper på armen? Om barns undring og utforsking ved hjelp av digitale verktøy» ved Marianne Undheim, Klepp friluftsbarnehage

Kl. 11:30-12:30
Lunsj

Kl. 12:30-13:45
«Kun med hjertet kan man se riktig. Det vesentlige er usynlig for øyet» ved Anne Karin Fotland, Universitetet i Stavanger

Kl. 13:45-14:00
Pause

Kl. 14:00-15:15
«Å samtale med foreldre - om å gå fra den vanskelige samtalen til den nødvendige samtalen» ved Jorunn Bøe, Kanutten barnehage

Kl. 15.15 – 15.30 
«Avrunding, evaluering og informasjon