MENY

Velkommen til seminar for deg som er nyutdannet lærer

Er du nyutdannet lærer? Da bør du få med deg dette seminaret på Sola Strand hotel 11. april 2016!

Bildet viser studenter på campus Ullandhaug. Dette seminaret vil svare på spørsmål som nyutdannete lærere pleier å stille.

Vi har gleden av å invitere årets nyutdannede lærere, deres veiledere og skoleledere som har nyutdannede lærere i staben til en lærerik dag. Representanter fra skoleeiersiden og fylkeskommunen er også velkomne. Tittelen på seminaret er inspirert av spørsmål nyutdannete lærere stiller. De representerer spenningsfeltet didaktikk, etikk og jus, hvor nye lærere i særdeleshet står i dilemmaer og valgsituasjoner. På programmet står blant annet hvordan skoler kan bidra med å legge til rette for en god yrkesstart.

Demokrati i skolen

Du vil få høre Hilde Selvikvåg fortelle om sine erfaringer som ny lærer og Anita Bauge om sine erfaringer som veileder. I tillegg vil landets første talentveileder Anne- Maren Meland fortelle om hvem de talentfulle barna er og hvordan undervisningen kan tilpasses dem best mulig. "Demokrati i alle fag ", er et tema Sara K. Grødem vil sette søkelyset på. Hun er lærer ved Vålerenga skole i Oslo, og hun stiller spørsmål om hva skolens demokratioppdrag er, hvorfor det er viktig å fokusere på det, hva det betyr for den enkelte lærer, i tillegg til hva demokrati i alle fag vil ha å si.

På dette seminaret vil du også lære mer om jus i skolen av to advokater. Mange nyutdannede lærere er usikre på medisinering, ansvarliggjøring for tilpasset opplæring, mobbing og praktisk undervisning som kan innebære skader. Kan jusen hjelpe ved slike situasjoner? Det kan du finne ut om du melder deg på dette seminaret.

Premisser for påmelding

Målgruppen for seminaret er primært nyutdannede lærere, utdannede veiledere, skoleledere og skoleeiere. Ved for stor deltakelse fra noen skoler forbeholder vi oss retten til å sette et maksimums antall deltakere pr. skole for med det å gi andre skoler muligheten til å delta. Nyutdannede lærer vil bli prioritert. Eventuell avmelding må gis i god tid.

I og med at seminaret er gratis og dekkes av UiS, vil de som samme dag ikke møter uten avmelding, bli belastet summen UiS betaler pr. deltaker. Les mer om konferansen i informasjonsbrosjyren. Meld deg på konferansen ved å følge denne lenken. Påmeldingsfrist er 31. mars 2016. Har du spørsmål, kontakt Brit Hanssen.
 

Program

Storsalen, Sola strandhotel

Kl. 08:00-08:30
Registrering

Kl. 08:30- 09:00:
Velkommen ved Elin Thuen og Brit Hanssen, Universitetet i Stavanger

Kl. 09:00-10:00:
«Ny på skolen – ny i jobben» ved Hilde Selvikvåg, Bryne skole og Anita Bauge, Øygard ungdomsskole

Kl. 10:00-10:15:
Pause

Kl. 10:15-11:30:
«Skolens demokratioppdrag» ved Sara Kristensen Grødem, Vålerenga skole, Oslo

Kl. 11:30-12:30:
Lunsj

Kl. 12:30-13:30
«Talentfulle barn» ved Anne-Bente Fosse Anne-Maren Meland, Eiganes skole

Kl. 13:30-13:45:
Pause

Kl. 14:00-15:15:
«Skolejus – et utvalg!» ved Niels-Christian S. Petersen Ida Gjerseth, Advokatkontoret LEGAL

Kl. 15.15-15.30:
«Avrunding og informasjon»