MENY

Utdanningskonferansen 2016

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger har gleden av igjen å invitere til Utdanningskonferansen 2016 – en konferanse om utdanningsforskning i barnehage, grunnskole og videregående skole.

Utdanningskonferansen 2016 blir arrangert 3. februar mellom klokka 13 og 17:00. Utdanningskonferansen 2016 blir arrangert 3. februar mellom klokka 13 og 17:00.

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger har gleden av igjen å invitere til Utdanningskonferanse onsdag 3. februar. Tema for konferansen er utdanningsforskning, med fokus på barnehage, grunnskole og videregående skole.

Vitenskapelig ansatte fra fakultetet presenterer aktuell og pågående forskning. Konferansen henvender seg særlig til ansatte i barnehage og skole og andre utdanningsaktører i fylket. Programmet består av en plenumsøkt og tre parallelle sesjoner. 

Konferansen avsluttes med mingling og servering av tapas fra kl. 16:00. Se programmet her. Ta kontakt med administrerende kontakt Marianne Trå, om du har noen spørsmål om konferansen. Fristen for å melde seg på konferansen er nå gått ut.


PROGRAM FOR UTDANNINGSKONFERANSEN 2016: 

Plenum:
Arne Rettedals hus (AR),
Rom: V-101.

Kl. 13:00 - 13:50:  «Nyere forskningsblikk på barnehage og skole»
                           

                            «Den flerkulturelle barnehagen»
                             
Ved Berit Zachrisen, Institutt for barnehagelærerutdanning.

                            «Å måle og studere matematikklæreres undervisningskunnskap»
                            ved 
Janne Fauskanger, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og
                            spesialpedagogikk.

                            «Bruk av modelltekstar i skriveopplæringa»
                         
   ved Anne Håland, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
                                     


Parallellsesjon 1:
Forskning med og i barnehager

Arne Rettedals hus (AR), 
Rom: V-101.


Kl. 14:00-15:00     «Forskning om kvalitet i barnehagen – status og resultater fra
                             prosjektene Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) og
                             Blikk for Barn (BfB)»
                             
ved Lars Gulbrandsen, Elisabeth Bjørnestad og Ellen Os, HiOA
                               

Kl. 15:10-15:50     «Musikk og barnehageforskning (BfB)»
                              
ved Torill Vist, Institutt for barnehagelærerutdanning.
                                        

                             «Arbeid med språk knyttet til kvalitet i barnehagen (GoBaN)»
                             
ved Joakim E. Hansen og Marit Alvestad, Institutt for
                             barnehagelærerutdanning.


Parallellsesjon  2:
Forskning med og i skoler

Arne Rettedals hus (AR), 
Rom: Ø-120.

Kl. 14:00-14:50       «Kva gjer ein forskjell for elevane si sosiale og faglege læring?
                               Status og resultat frå CIESL-prosjektet med nokre føringar
                               for praksis»

                               ved Sigrun Ertesvåg, Nasjonalt senter for læringsmiljø og
                               åtferdsforsking. 

                               «Innovasjon i Jærskulen – et samarbeidsprosjekt»
                               
ved Stein Erik Ohna, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og
                               spesialpedagogikk.
         
   

Kl. 15:00-15:50       «Lysglimt fra den digitale hverdagen i ungdomsskolen»
                               ved Atle Skaftun, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
                               og Dag Husebø, Det humanistiske fakultet.

                                      
                               «Når store leser for små»
                               ved Monica Mitchell, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og
                               spesialpedagogikk.                 

 

Parallellsesjon 3:
Forskning med og i skoler

Arne Rettedals hus (AR), 
Rom: G-101.

 

Kl. 14:00-14:50        «Hva er digitalt kompetent historiedidaktikk?»
                                
ved Ketil Knutsen, Institutt for kultur- og språkvitenskap.

                               «Challenges of teaching English pragmatics in the Norwegian
                               context: 
Settings, Methodologies, Attitudes»

                               ved Milica Savic, Institutt for kultur- og språkvitenskap.
                                  

Kl. 15:00-15:50      «Fysisk aktivitet som pedagogisk innlæringsmetode i skolen. 
                               Erfaringer fra lokale, nasjonale og internasjonale studier»
                               
ved Sindre Dyrstad og Silje Eikanger Kvalø, Institutt for
                               grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

 

Kl. 16:00-17:00       Mingling og tapas