MENY

30 millioner til forskning fra Statoil

Statoil og UiS undertegnet i dag en avtale som gir UiS seks millioner kroner til forskning hvert år over en femårsperiode. Pengene skal i hovedsak gå til petroleumsforskning.

Prorektor Tor Hemmingsen ved UiS og rekrutteringsdirektør Tone Rognstad i Statoil signerer akademiaavtalen for de neste fem årene.

Bakgrunnen for avtalen er å videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom UiS og Statoil. Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor fag- og kompetanseområder som er strategisk viktige for begge parter.

Avtalen ble i dag signert av rekrutteringsdirektør Tone Rognstad i Statoil og prorektor Tor Hemmingsen ved UiS. Bjørn H. Hjertager, fungerende dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, understreker betydningen av samarbeidet.

– Avtalen er viktig for oss fordi den vil ytterligere utbygge og styrke sentrale deler av vårt satsingsområde innenfor petroleum- og offshorerelaterte fag, sier Hjertager.

Tre satsinger
Pengene fra Statoil skal gå til følgende tre hovedsatsinger:

  • Kompetansebygging og grunnforskning innen boring og brønnteknologi. Det innebærer å opprette et gaveprofessorat, ansette en stipendiat eller postdoktor og fylle en professor II-stilling.
  • Kompetansebygging, undervisning og/eller forskning innen økt oljeutvinning, integrert reservoarkarakterisering og undervannsteknologi.
  • Forskning knyttet til petroleumsøkonomi ved Handelshøgskolen på UiS.

Satsingsområdene og tilhørende aktiviteter vil bli diskutert, årlig revidert og bestemt av en styringskomité.

Grunnforskning
I avtalen mellom partene sikres universitetets rettigheter til fri publisering av sin forskning.

Det er også ønskelig at den økonomiske støtten stimulerer til forskningssamarbeid med andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt.

I forbindelse med utdanning skal den økonomiske støtten benyttes til aktiviteter rettet inn mot studenter. Dette kan både være direkte støtte i form av stipender og ulike undervisningstiltak.

Les mer om avtalen på Handelshøgskolens nettsider.

Les mer om petroleumsforskningen ved UiS.