MENY

Avduket studentboliger til over 13 millioner kroner

Universitetet i Stavanger feirer tiårsjubileum i år. Gaven fra regionen ligger foreløpig på over 13 millioner kroner, som skal gå til å finansiere nye studentboliger.

Noen av giverne samlet, fra venstre ser man styreleder i Universitetsfondet, Christine Sagen Helgø, administrerende direktør i Sandnes Sparebank, Svein Ivar Førland og kommunikasjonsdirektør i ConocoPhillips, Stig Kvendseth.. Noen av giverne samlet, f.v: Christine Sagen Helgø, Svein Ivar Førland og Stig Kvendseth.

Prosjektkomiteen bak «Rom for studenter» har den siste tiden vært i dialog med næringslivet for å samle penger til sårt tiltrengte studentboliger. Universitetet i Stavanger feirer tiårsjubileum i år, og bidragene vil være regionens gave til universitetet.

– Dette er på mange måter en historisk dag, og vi er veldig takknemlige for at flere har valgt å sponse prosjektet. Men vi gir oss ikke før vi har nådd målet om å finansiere 200 nye boliger, sa lederen for prosjektkomiteen, Leif Johan Sevland under avdukingen av installasjonen utenfor Arne Rettedals hus.

Avduket installasjon
Sevland var fredag til stedes under avdukingen sammen med blant andre Christine Sagen Helgø, styreleder i Universitetsfondet og ordfører i Stavanger kommune, Stig Kvendseth, kommunikasjonsdirektør i ConocoPhillips, Ellinor Svela, direktør i SiS og Svein Ivar Førland, administrerende direktør i Sandnes Sparebank.

Førland og de andre giverne fikk utdelt små hus i plastikk med egen logo som de kunne feste på installasjonen. Miniatyrhusene skal symbolisere boligene som om to-tre år vil realiseres på Campus Ullandhaug. Frem til da skal det samles inn mer penger, og flere hus skal festes til installasjonen for å vise fremgangen i det unike prosjektet. Foreløpig er det samlet inn 13,25 millioner kroner, men målet er 200 nye studentboliger.

– Jeg synes dette er en kjempegod start, og en gledelig dag. Tenk – nå har vi klart å finansiere 53 studentboliger, uttalte direktør i SiS, Ellinor Svela.

Får ikke nok
Per i dag finansieres studentboliger ved tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og lån i Husbanken. SiS får ikke nok tilskudd fra departementet til å nå 20 prosents dekningsgrad. Giverne i «Rom for studenter» matcher summen fra Kunnskapsdepartementet, og bidrar til at SiS kan nå dette målet.

Giverne vil få hus og logoen sin på installasjonen som i dag ble avduket, samt navnene sine på dørene og på byggene til boligene de sponser. Bidrar giveren med 250.000 kroner, er det nok til å bygge én studentbolig. For én million får man fire boliger. Den nedsatte komiteen skal gjennom sitt nettverk bistå SiS i arbeidet med å samle inn midler til flest mulig studentboliger. Administrerende direktør i Sandnes Sparebank, Svein Ivar Førland, er ikke i tvil om at prosjektet er viktig.

– UiS er svært viktig for utviklingen i vår region, og er avhengig av å tiltrekke seg flinke studenter. Tilgangen på studentboliger er i denne sammenheng en nøkkelfaktor, og Sandnes Sparebank er stolt av å kunne bidra i dette arbeidet, sier Førland.

Giverne så langt
Foreløpig har disse aktørene bidratt til prosjektet: Tvedt Eiendom med 250.000 kroner, Inge Steenslands stiftelse med 500.000 kroner, Sandnes Sparebank med 1 million kroner, ConocoPhillips med 1,5 millioner kroner og Universitetsfondet for Rogaland AS har sponset prosjektet med 10 millioner kroner.

Det er flere årsaker til at studentenes boligsituasjon er utfordrende i regionen. Stavanger er det dyreste området i landet å leie bolig i, ifølge SSB, og høyt lønnsnivå gjør at færre leier ut deler av sin privatbolig. I tillegg legger et stort antall ukependlere beslag på utleieboliger som egner seg for studenter, og området har mye småhusbebyggelse og få eller ingen leiegårder. Boligmangelen og prisnivået svekker rekrutteringen av studenter til stavangerregionen, og Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har ventelister for studentboliger hele året.

Les også:

Frir til næringslivet for å dempe boligkrisen
10 millionar til studentbustader fra Universitetsfondet
Studentbustader på sparebluss (temasak  i Univers nr. 2 2013)
90 nye bustader til stipendiatar og internasjonale studentar (temasak  i Univers nr. 2 2013)
Boksåpning på campus (temasak i Univers nr. 2 2013)
 

 

 

Noen av giverne samlet, fra venstre ser man styreleder i Universitetsfondet, Christine Sagen Helgø, administrerende direktør i Sandnes Sparebank, Svein Ivar Førland og kommunikasjonsdirektør i ConocoPhillips, Stig Kvendseth.

Noen av giverne samlet, f.v: Christine Sagen Helgø, Svein Ivar Førland og Stig Kvendseth.