MENY

Digitalisering og helse viktig for arbeidslivet

Framtidens behov for kompetanse og arbeidskraft ble heftig diskutert i Verdiskapingsforum. UiS fikk gode innspill fra næringslivet og offentlige aktører til det pågående strategiarbeidet.

Verdiskapingsforum - møte januar 2017 om digitalisering og UiS-strategi Mange gode diskusjoner under Verdiskapingsforum i januar.

Verdiskapingsforum består av representanter for både myndigheter, næringsliv, offentlige institusjoner og organisasjoner i Stavanger-regionen. Forumets mandat er blant annet å komme med fortløpende forslag og innspill til strategiprosesser ved UiS, som møter langsiktige arbeidskrafts- og kompetansebehov i samfunnet.

I møtet 27. januar stod store trender som digitalisering og eldrebølgen på programmet. Aktørene utvekslet kunnskap og ideer med stort engasjement. Hvordan bør Universitetet i Stavanger og andre aktører endre seg for å møte morgendagens behov for kompetanse i offentlig og privat sektor? 

Ny strategi

Fra universitetets side gjorde rektor Marit Boyesen blant annet rede for strategiarbeidet som nå pågår på UiS. Der er det foreslått fire satsingsområder: 

  • innovasjon
  • digitalisering
  • regional utvikling
  • internasjonalisering

Dekan Øystein Lund Bø fortalte hvordan Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet spisser sin satsing for å møte samfunnets behov. Blant annet kommer det nye studietilbud innenfor dataanalyse og cyber-sikkerhet, og mer forskning på energi-informatikk. 

Framtidsscenarier

Fylkesdirektør Truls Nordahl i NAV skisserte deres fremtidsscenario for hvordan befolkningen kommer til å utvikle seg, og hvilke krav det stiller til arbeidskraft framover. Konserndirektør tele i Lyse, Toril Nag, kikket i glasskula fra næringslivets perspektiv, og da spesielt med et digitalt blikk. 

Diskusjonen som fulgte vitnet om stort engasjement for regionens utvikling og hva UiS kan bidra med som sentral leverandør av kompetanse.

Gode innspill

Hvordan skal vi møte den digitale transformasjonen og endre oss raskt nok? Hvordan ser morgendagens digitale omsorgsarbeider ut? Hvordan sikrer vi livslang læring for en befolkning som endrer seg strukturelt og har mange skiftende behov?

Universitetet fikk mange gode innspill som rektor Boyesen lovet å ta med seg i det videre arbeidet. 

Les mer om Verdiskapingsforum

Tekst: Leiv Gunnar Lie
(Artikkelen ble først publisert 27.01.17)