MENY

Jubel på UiS og i regionen

Nyheten om ECIU-medlemskapet ble møtt med glede og entusiasme, både på universitetet og i regionen i oktober 2012.

Campus med ECIU-logo

Se hovedsak om nyheten her

UiS-dekanene: ”Tilgang til et helt nytt nettverk for utveksling og samarbeid”
- Medlemskapet i ECUI har betydning både som internasjonalt, forpliktende kontaktnett og for etablering av faglig samarbeid. Det internasjonale kontaktnettet vil hjelpe oss til å lære å hente inspirasjon fra universitetsmiljø som har oppnådd store resultater i et vanskelig økonomisk landskap preget av sterk konkurranse. Vi vil får relevante referansepunkt utenfor våre nasjonale institusjoner.

Et vidt spekter av faglige miljø åpner seg også; for eksempel så rektor ved Universitetet i Twente for seg et samarbeid mellom Lesesenteret ved UiS og deres tilsvarende forskningsmiljø i Twente. Å bli tatt opp i et internasjonalt konsortium betyr derfor et kjempesteg fremover for internasjonaliseringen av vår profil.
Tor Hauken, dekan ved Det humanistiske fakultet ved UiS

- Vi går spennende tider i møte. Et internasjonalt nettverk av gode samarbeidspartnere gir mulighet til å løfte blikket og få innblikk i og delta i en internasjonal universitetsverden. Dette vil ha stor betydning for den videre utvikling av UiS, men vil også støtte våre fagmiljøer både hva gjelder moderne undervisningsmetoder og oppdatert forskningsorientering Dette blir kjempebra.
Einar Marnburg, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS

- Medlemskapet i ECIU er en svært god nyhet for de teknologiske fagmiljøene ved UiS. I ECIU kan vi finne internasjonale fagmiljøer som vi kan utvikle oss sammen med og som kan bidra til en videre utvikling av Ullandhaugmiljøet i retning av innovasjon og nyskapning.

Ved fakultetet for teknologi og naturvitenskap vil dette kunne bety nye samarbeidspartnere innen EU-forskning, samt et økt internasjonalt fokus på våre studieprogrammer. Ved en tettere integrasjon med våre nye universitetspartnere i ECIU kan dessuten studenter og ansatte ved UiS få tilgang til et helt nytt nettverk for utveksling og samarbeid i Europa, dette er noe vi på fakultetet ser frem til!
Ole Ringdal, dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS

UiS-studentene: «Spennende muligheter for studentene»
- Vi er overbevist om at medlemskap i European Consortium of Innovative Universities vil gi nye og gode muligheter for internasjonalisering og utveksling for UiS-studentene. Det er veldig gledelig!
Eirik Faret Sakariassen, leder StudentOrganisasjonen ved UiS

- Vi har lenge visst at vår forskning og våre utdanninger også er internasjonale. Det er godt å få det verifisert utenfra. En klok mann sa en gang: «Er du raus med andre vil de være rause med deg». Det er det dette handler om: Vår kunnskap ut i verden, er verdens kunnskap mangedobbelt tilbake. Dette nettverket byr på spennende muligheter for forskningsmiljøene, og ikke minst studentene våre.
Gunnar Dyrseth, studentrepresentant i styret for UiS

Staten: «Viktig anerkjennelse til Universitetet i Stavanger»
- Det er grunn til å være stolt av at Universitetet i Stavanger er tatt opp som medlem i European Consortium of Innovative Universities. UiS har hele tiden jobbet systematisk og målrettet med innovasjon som en del av kunnskapstriangelet. Takket være åpenhet og samspill med næringsliv og samfunnsliv i regionen, har UiS nå fått en viktig og velfortjent internasjonal anerkjennelse. Jeg gratulerer!
Tora Aasland, fylkesmann i Rogaland og tidligere statsråd for forskning og høyere utdanning

Kommunen: «Stor fordel for regionen»
- Det er en stor glede å få gratulere UiS med å bli tatt opp som eneste norske universitet i ECIU. At universitetet posisjonerer seg internasjonalt slik de gjør nå, er imponerende og veldig positivt. Jeg er stolt over at vi har et universitet som holder en så sterk internasjonal profil. Og jeg tror dette samarbeidet vil være til stor fordel både for studenter, ansatte og ikke minst for regionen.
Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger.

Næringslivet: «Åpner internasjonale muligheter»
- Universitetet i Stavanger har med dette tatt et viktig skritt mot å bli et kunnskapsbasert universitet som setter innovasjon og nyskaping i sentrum. Med utgangspunkt i en sterk regional forankring for UiS vil tilknytningen til ECIU åpne internasjonale muligheter for studenter og næringsliv, noe som kan styrke bedriftenes konkurranseevne i et bredt perspektiv.
Erling Øverland, administrerende direktør i Trifolium AS og styremedlem ved UiS