MENY

Lyses forskningspris til Madland og Hiorth

Forskerteamet Merete Vadla Madland og Aksel Hiorth har utmerket seg ved å utvikle strategiske forskningsområder og et godt fagmiljø innenfor petroleumsteknologi. Nå har de fått Lyses forskningspris.

Prisen ble delt ut under årsfesten ved Universitetet i Stavanger 29. oktober 2013. Prisvinnerne fikk diplom og 25 000 kroner hver.

Lyses forskningspris tildeles en forsker eller forskergruppe ved UiS eller IRIS (International Research Institute of Stavanger) som har utmerket seg med fremragende vitenskapelig arbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Det var Grethe Høiland, markedsdirektør i Lyse, som sto for utdelingen av prisen.

Bygget opp forskningsgruppe
Merete Vadla Madland og Aksel Hiorth har siden 2007 bygget opp en tverrfaglig forskningsgruppe med 10-12 aktive forskere, som har bakgrunn fra ulike fagdisipliner ved UiS og IRIS.

Madland er førsteamanuensis ved Institutt for petroleumsteknologi (), UiS, og Hiorth er forskningsleder ved IRIS og førsteamanuensis ved Institutt for petroleumsteknologi ved UiS.

I tildelingen av prisen har juryen lagt vekt på det sterke tverrfaglige og godt synlige miljøet de to har bygget opp.

Nytt nasjonalt senter
Gjennom hele 2012 ble grunnlaget og alt arbeidet med søknaden til det nye nasjonale senteret for økt oljeutvinning lagt.

Takket være Madland og Hiorth sin innsats vant UiS tildelingen av dette senteret i skarp konkurranse med de etablerte universitetsbyene Trondheim og Bergen, heter det i begrunnelsen for prisutdelingen.

Både Madland og Hiorth har nå ledende posisjoner i senteret.

Nøkkelen til suksessen
Nøkkelen til forskerteamets suksess er evnen til å angripe en problemstilling fra et helt nytt ståsted, står det i juryens begrunnelse.

Samspillet mellom variert eksperimentell forskning og modellering på pore-, kjerne og feltskala har gitt oppsiktsvekkende resultater som gjør forskerteamet ledende og veivisende innen kalkforskning.

I tillegg til publisering av flere artikler har Madland og Hiorth gjennom flere år vært produktive forskere og bidratt sterkt til å bygge opp det akademiske miljøet ved UiS.

Teamet har sammen med sin forskergruppe gitt opphav til mange bachelor-, master-, og doktorgradsarbeider og studenter er tidvis tatt med som medforfattere på publikasjoner.

Juryen har bestått av:
Marit Boyesen – rektor, UiS
Ole Ringdal – administrerende direktør, IRIS
Stein Tore Nilsen – forskningsdirektør, SUS
Torstein Jørgensen – professor, Misjonshøgskolen
Håkon Ohren – leder, studentorganisasjonen StOr
Grethe Høiland – markedsdirektør, Lyse

Merete Vadla Madland og Aksel Hiorth foran lyssatt vegg.

Nøkkelen til Merete Vadla Madlands og Aksel Hiorths suksess er evnen til å angripe en problemstilling fra et helt nytt ståsted, ifølge juryen for prisutdelingen. Foto: Asbjørn Jensen