MENY

UiS er tett på næringslivet

Senter for industriell teknologi og driftsledelse (Centre for Industrial Asset Management, CIAM) har innledet en samarbeidsavtale med Næringsforeningen. Avtalen skal danne grunnlaget for felles aktiviteter og prosjekter innen innovasjon, nyskapning, utdanning og næringsrettet forskning.

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge, har stor tro på at den nylig inngåtte samarbeidsavtalen vil bidra til et enda tettere samarbeid mellom universitetsmiljøet og næringslivet.

- Et slikt samarbeid kan bidra til at vi blir enda flinkere til å anvende forskningen industrielt, til å tiltrekke oss kunnskapsbedrifter, og til å sikre oss høyt kvalifisert arbeidskraft, sier Minge.

Professor Jayantha Prasanna Liyanage ved CIAM, er på sin side overbevist om at det nye samarbeidet vil gi konkrete resultater over tid, fordi Næringsforeningen og CIAM utfyller hverandre på en god måte.

- Næringsforeningen har over 1 700 medlemsbedrifter, og utgjør dermed et stort nettverk. Samtidig har vi i CIAM kompetanse og ressurser innen forskning, utvikling og kompetansedeling. Vi har også et betydelig nettverk innen innovasjon, næringsrettet forskning og kommersialisering her på Ullandhaug, sier Liyanage.

Les mer om det nylig inngåtte samarbeidet på Næringsforeningens nettsider.
 

Professor Jayantha Prasanna Liyanage ved Centre for Industrial Asset Management (CIAM).

Professor Jayantha Prasanna Liyanage ved Centre for Industrial Asset Management (CIAM).