MENY

UiS-studenter i Næringsforeningens ressursgruppe

Studentene ved BI og UiS har etablert ei felles ressursgruppe hos Næringsforeningen for å skape tettere og bedre kontakt mellom studentene og arbeidslivet. 23. mai er det kick-off.

Gruppebilde, Martin Sannes, Torjus Syversen Fongaard, Magne Bartlett, Torstein Husebø og Victoria Walberg. BILDETEKST: Her er gjengen på UiS som skal arbeide for å gjøre overgangen fra studietilværelsene til arbeidslivet lettere. F.v.: Martin Sannes, Torjus Syversen Fongaard, Magne Bartlett, Torstein Husebø og Victoria Walberg.

Målet med ressursgruppa som består av 9 medlemmer, er å sikre at studentene tar del i regionens utvikling. Ønsket er også at noen dører til det etablerte næringsliv skal åpne seg for studentene.

– Med dette vil vi skape en møteplass for studenter og næringsliv, og bidra med skolering, sier leder i studentorganisasjonen StOr, Magne Bartlett.

Han viser til at ressursgruppa skal legge til rette for nettverksbygging, men også opplæring i søknads- og cv-skriving – alt i samarbeid med Næringsforeningen.

Se program og påmelding for kick-off på Næringsforeningens nettsider.

Vil sikre flere praktikantplasser

Det er i dag en del samarbeid mellom studentforeninger og næringsliv, blant annet gjennom linjeforeningenes arbeid, men med ressursgruppa er det snakk om et kontinuerlig og mer systematisert arbeid.

– Nå satser vi på direkte kontakt mellom studenter og sentrale personer i næringslivet, sier studentlederen. 

Ressursgruppa vil jobbe med å få etablert flere praktikantplasser i regionen, blant annet til det nyopprettede praksisemnet i statsvitenskap og sosiologi. Gruppa vil hjelpe til med å finne fram til konkrete bedrifter som egner seg og som kan tilby praktikantplasser.

De skal også jobbe for å skape en kultur for praktikantopphold i forskjellige studieprogrammer ved UiS. De ønsker å få flere studenter ut til bedriftene, og sørge for at praksisen kan bli en del av studiet.

– Bedriftene trenger akademia, og akademia trenger næringslivet. Nå legger vi opp til et godt samarbeid, sier Bartlett

Bedre studentby

StOr-lederen påpeker at Næringsforeningen er blant de største interesseorganisasjonene i Rogaland med over 1800 medlemmer.

– Hvis vi skal utvikle Stavanger som en studentby er det en fordel at nyutdannede studenter har en jobb å gå til. Studentene representerer framtidens arbeidstakere for de fleste bedrifter. Det er derfor naturlig med et tettere samarbeid med en så viktig organisasjon som Næringsforeningen, poengterer Bartlett.

Etableringen av ressursgruppa er et initiativ fra StOr, men studentorganisasjonen ved BI – BiS og Næringsforeningen har vært med fra starten av. Ressursgruppa teller 9 medlemmer, hvorav 6 er fra UiS. BiS-leder Sander Brimsøe Thomassen leder også ressursgruppa.

Det er også en plan om å ha et større arrangement under Engasjertuka.

Bli med på kick-off

Arrangementet 23. mai er gratis og åpent for alle interesserte studenter som ønsker å komme i kontakt med næringsliv og potensielle arbeidsgivere. 

På kick-off vil studentene få et krasjkurs i nettverksbygging: Etter en seanse med «Selg deg selv på 60 sekund» får studentene gode råd som de kan teste ut på en nettverksrunde etterpå.

Se program og påmelding for kick-off på Næringsforeningens nettsider.

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Kjell Kristoffer Stokke