MENY

Vindforskning ut til industrien

Flere UiS-prosjekter ble presentert på arrangementet Science Meets Industry onsdag. Nå avsluttes NORCOWE-senteret, men samarbeidet om vindforskning vil fortsette.

Muk Chen Ong og Jasna B. Jakobsen var blant UiS-forskerne som møtte industrien i dag. Muk Chen Ong og Jasna B. Jakobsen var blant UiS-forskerne som møtte industrien i dag.

Det ble mye faglig påfyll for dem som deltok på Måltidets hus i går. Blant annet fortalte professor Muk Chen Ong om sin forskning på hvordan vind påvirker visse typer vindturbiner.

Professor Jasna Bogunovic Jakobsen og postdoktor Etienne Cheynet snakket om vindbelastninger som skyldes turbulens og konstruksjonsvibrasjoner.

Industrien og fagmiljøet fikk også en oppdatering på UiS-innovasjonen Gwind, en flytende, vertikalakslet vindturbin.

Løser utfordringer

Seminaret var i regi av Norsk senter for offshore vindenergi (NORCOWE), Greater Stavanger og Norwegian Offshore Wind Cluster.

NORCOWE, hvor UiS er partner, er et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), som ledes av Christian Michelsen Research i Bergen. Senterets mål har vært å løse utfordringer for offshore vind-industrien og mobilisere forskningsmiljøene på dette feltet. Senteret har mange forskning- og industripartnere, deriblant Statoil og Statkraft.

Fortsetter samarbeidet

Fredag 31. mars markerer slutten på Forskningsrådets åtte år lange finansieringsperiode, og flere industripartnere var spente på fortsettelsen. Senterledelsen opplyste at nettverket mellom forskningspartnerne vil bli videreført, og at formen på dette vil bli avgjort i løpet av våren. 

- Vi ønsker fortsatt å være tilknyttet NORCOWE-miljøet, sier prodekan for forskning ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Bjørn Hjertager.

Les mer om offshore vindkraft på våre forskningssider

Tekst og foto: Leiv Gunnar Lie