MENY

Samarbeid med og tilbud til skoler

En viktig målgruppe og samarbeidsaktør for Universitetet i Stavanger er skoler og lærere, fra barnehager til videregående skoler.

Åpen dag arrangeres ved UiS hvert år i mars. Her fra åpningen i 2017 elever i auditorium Åpen dag arrangeres ved UiS hvert år i mars. Her fra åpningen i 2017.

UiS tilbyr etter- og videreutdanning for lærere, Åpen dag for elever ved ungdomsskole og videregående skole, fagdag for lærere og omvisninger.

Det finnes også samarbeid med videregående skoler for speiselt motiverte vgs-elever.

Skolelaboratoriet i realfag er en flott ressurs for elever og lærere i grunn- og videregående skole.