MENY

Samarbeid for studenter

Her kan du som student finne nyttig informasjon om oppgaveskriving med næringsliv, stillingsannonser som er direkte rettet mot studenter og hvordan du som ferdigutdannet student kan bli en verdifull del av UiS sitt alumnnettverk.

Illustrasjon - bilde fra et fullstappet auditorium ved UiS

Universitetet ønsker å tilrettelegge for at du som student får en sterk tilknytning til arbeidslivet. Med bakgrunn i dette kan du som student ved UiS når du skal skrive din bachelor- eller masteroppgave søke etter aktuelle oppgaveforslag som er publisert av fagmiljøer og arbeidsliv på vår samarbeidsportal. Som student kan du også registrere ditt eget oppgaveforslag enten alene, eller i samarbeid med andre. Det formildes også ledige stillinger som er relevante for nåværende- og nyutdannede studenter. Dette kan blant annet være sommerjobber, praktikantopphold, internships, prosjektengasjement, trainee eller heltid- og delttidsstillinger.

Som student kan du også finne informasjon om vårt alumnnettverk hvor du allerede nå som student kan bli en del av et nettverk med over 10.000 dyktige alumner fra UiS.

Hvis du har spørsmål angående samarbeid med UiS og arbeidsliv, ta kontakt.