MENY

Entreprenørskap

Har du en idè eller vil starte din egen bedrift? Her kan du som student finne informasjon om hvordan UiS kan hjelpe deg realisere din drøm.

Har du som student en idé eller forretningsplan du ønsker å realisere? UiS har flere enheter, ressurspersoner og kontaktnett som kan være til hjelp.

Universitet i Stavanger satser på innovasjon og entreprenørskap gjennom studie- og emnetilbud og med veiledningstilbud og ulike former for støtte til studenter eller studentgrupper.

På våre studentsider kan du finne en oversikt over noen av tilbudene innenfor Innovasjon og entreprenørskap rettet mot studenter:

Se tilbud innenfor innovasjon og entreprenørskap for studenter.

Hvis du har spørsmål angående innovasjon og entreprenørskap, ta kontakt med daglig leder for senter for entreprenørskap.

 

Såkorn, vekst, jord, plante, Wikimedia Commons license Såkorn, vekst, jord, plante, Wikimedia Commons license