MENY

Finn eller registrer oppgaveforslag

Her kan du som student registrere ditt eget oppgaveforslag eller finne oppgaveforslag fra fagmiljøet ved UiS og arbeidsliv.

Universitetet i Stavanger formidler oppgaveforslag fra fagmiljø og arbeidsliv til våre studenter. Som student kan du også registrere ditt eget oppgaveforslag. Alle oppgaveforslagene blir publisert i vår oppgaveportal.

Finn oppgaveforslag eller registrer eget oppgaveforslag her

Vi tror at studenter som får jobbe med reelle og relevante oppgaver lærer mer og blir godt rustet for veien videre ut i arbeidslivet. Et slikt samarbeid om oppgaver styrker kunnskapsdelingen mellom akademia og arbeidsliv, og at gjør at studentene får jobbe med oppdaterte problemstillinger.

Husk at oppgaveneforslagene må vurderes i forhold til ditt studieløp. Vi anbefaler at du rådfører deg med en veileder eller andre fagpersoner ved UiS som kjenner ditt studieløp før du søker på oppgaven.

Informasjon om regler, frister og veiledning for oppgavesamarbeid kan du finne her.

Hvis du har spørsmål angående oppgavesamarbeid, ta kontakt.

Illustrasjonsbilde - studenter sitter rundt et bord og samarbeider