MENY

Senter for entreprenørskap

Senter for entreprenørskap (SFE) er et ledd i satsingen på innovasjon og entreprenørskap for studenter ved UiS, og jobber blant annet for for økt samhandling med næringslivet.

Målsettingen til senteret er gjennom ulike tiltak å bidra til styrking av utdanningstilbudet og interessen for nyskaping, innovasjon og entreprenørskap ved Universitetet i Stavanger i vid forstand. 

Aktuelle tema eller fagområder kan være entreprenørskap og forretningsplan, sosialt entreprenørskap, intraprenørskap og ulike typer av innovasjon rettet spesielt mot studenter ved UiS.

Senteret arbeider også for å stimulere til økt nyskaping og samhandling mellom utdanning, forsking og næringslivet i regionen.

Senter for entreprenørskap samarbeidar nært med Senter for innovasjonsforskning. Midlene til opprettelse og drift av begge sentrene har sitt utspring i den generøse donasjonen fra familien Gjedebo. Begge sentrene rapporterer til samme eksterne styre.

Les mer om Senter for entreprenørskap ved UiS på senterets egne hjemmesider.